Povlaka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Znaci interpunkcije

apostrof ( ' ) ( )
zagrade ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( ⟨ ⟩ )
dvotačka ( : )
zapeta ( , )
crta ( ) ( ) ( ) ( )
trotačka ( ) ( ... )
uzvičnik ( ! )
tačka ( . )
povlaka ( - ) ( )
interobeng ( )
upitnik ( ? )
navodnici ( ‘ ’ ) ( “ ” )
tačka zarez ( ; )
kosa crta ( / )
razmak (   ) i interpunkt ( )

Ostali

ampersand ( & )
asterisk ( * ) i asterizam ( )
@ ( @ )
obrnuta kosa crta ( \ )
bulet ( , još )
obelisk ( † ‡ )
stepen ( ° )
znak za broj ( # )
prim ( )
tilda ( ~ )
donja crta ( _ )
uspravna crta/pajp ( | )

Povlaka ili spojnica ( - ) je znak interpunkcije kojim se raščlanjuju ili povezuju riječi, a piše se bez bjelina s obiju strana, za razliku od crtice.


Uporaba u jeziku

[uredi | uredi kod]


Spojnica se koristi za raščlanjivanje riječi, bilo na slogove, glasove, morfeme i ostale dijelove:

 • knji-ga, dje-voj-ka, pro-lje-će, zla-to (slogovi)
 • z-d-r-a-v-lj-e, s-r-e-ć-a, j-e-z-i-k (glasovi ili fonemi)
 • glav-ic-a, stan-ar-sk-i, sol-i-ti (morfemi)
 • do-, nad-, iz-, ne-, po-, pod-, polu-, pra-, protu-, su-, za- (prefiksi)
 • -an, -ovan, -evan, -nat, -ice, -ki, -aći (sufiksi)


Spojnica se koristi i između skupa riječi od kojih je jedan pisan brojkom, a drugi slovima:

70-ih godina (sedamdesetih), 20-godišnjica (dvadesetogodišnjica), 15-godišnjak (petnaestogodišnjak)


Spojnica se koristi i u sklanjanju nekih kratica:

HAZU-a, UN-u, NATO-vu


Spojnica se koristi u polusloženicama:

 • spomen-ploča, lovor-vijenac, Ivanić-Grad, kad-tad, Smail-aga, gore-dolje, Brlić-MažuranićRastavljanje riječi na kraju retka

[uredi | uredi kod]


Spojnica se koristi i u rastavljanju riječi ako cijela riječ ne može stati u jedan redak. Poznato je pravilo da se u idući red ne prenosi nijedan skup kojime ne počinje neka riječ.

 • pri rastavljanju se ne rastavljaju jednosložne riječi (stol, čaj, kruh, tlo)
 • u novi se redak ne prenosi jedno slovo ili sam suglasnički skup (djel-o, subje-kt nego dje-lo, su-bjekt)
 • u hrvatskim i stranim riječima ne odvajaju se dvoslovi koji označavaju jedan glas (Go-ethe, rad-ža, stan-je, vol-ja nego Goe-the, ra-dža, sta-nje, vo-lja)
 • složenice se rastavljaju po svojim sastavnim dijelovima (pot-predsjednik, nad-državni, pre-gledati), a ako nisu jasni, rastavljaju se kao obične riječi (u-ze-ti, ra-zu-mje-ti)
 • polusloženice se rastavljaju na mjestu gdje se nalazi spojnica tako da se ostavlja spojnica koja bješe sastavni dio složenice u prvom redu, a u drugome spojnica koja označava rastavljanje:
spomen-
-ploča