Morfem

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

U morfologiji, morfem je najmanja jezična jedinica koja nosi značenje.

U govornom jeziku, morfemi su sastavljeni od fonema, najmanjih razlikovnih zvučnih jedinica, a u pisanom jeziku od grafema.

Koncept morfema se razlikuje od koncepta riječi, budući da mnogi morfemi ne mogu samostalno stajati kao riječi. Morfem je slobodan ako može stajati samostalno, a vezan ako se može koristiti samo uz slobodni morfem.

Reprezentacija morfema se može razlikovati u različitim situacijama; različite reprezentacije se zovi morfovi, a različiti morfovi jednog morfema su alomorfi.