Povelja Ujedinjenih naroda

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Zastava Ujedinjenih naroda

Povelja Ujedinjenih naroda potpisana je 26.6. 1945. na konferenciji u San Franciscu od strane 50 zemalja. Stupila je na snagu 24.10. 1945. godine.

Povelja sadrži 19 poglavlja plus Statut međunarodnog suda od čega je najbitnije prvo poglavlje u kojem su definirani ciljevi (prvi član) i načela organizacije (drugi član).

Ciljevi organizacije UN-a su: očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu s načelima međunarodnog prava. Razvijanje prijateljskih odnosa među narodima koje temelji na načelu jednakosti svih naroda, poticanje međunarodnog ekonomskog, kulturnog te socijalnog djelovanja s ciljem stvaranja zajedničkih interesa zbog čega će teže dolaziti do konflikata.

U drugom se članu navode načela na kojima temelji organizacija i koje je potrebno poštivati kako bi se mogli ostvariti ciljevi:

 • poštivanje načela suverene jednakosti svih država koje su jednake bez obzira na veličinu,
 • dužnost država da u dobroj vjeri poštuju obaveze koje nalaže Povelja,
 • rješavaju svoje sporove na miroljubivi način kako se ne bi ugrozio međunarodni mir i sigurnost
 • suzdržavajući se prijetnji oružanom silom protiv terotorijalne cjelovitosti te političke neovisnosti bilo koje druge države članice ili države nečlanice UN-a (upotreba sile dozvoljena je samo u slučaju samoobrane budući da svaki narod ima pravo do samoobrane te do neke mjere u slučajevima oslobodilačkih pokreta).
 • sve države članice UN-a obavezne su pomagati organizaciji pri njezinim akcijama te se suzdržavati davanja pomoći državama prema kojima UN u bilo kojem trenutku zbog opravdanih razloga usmjeri sankcije.
 • organizacija je dužna osigurati da će i države nečlanice poštivati načela i ciljeve sadržane u Povelji u svrhu očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti.
 • organizacija UN-a ne smije se miješati u unutarnje poslove država članica iako to načelo ne isključuje upotrebu prisilnih mjera po sedmom poglavlju (akcije u slučaju ugrožavanja međunarodnog mira i agresivnog djelovanja). Posljednje načelo vrijedi do trenutka dok država ne ugrožava ljudska prava odnosno ljudski život.

U ostalih 18 poglavlja definirano je:

 • članstvo (drugo poglavlje),
 • organi (treće poglavlje),
 • sastav Generalne skupštine (četvrto poglavlje),
 • sastav Vijeća sigurnosti (peto poglavlje),
 • mirno rješavanje sporova (šesto poglavlje),
 • akcije u slučaju ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti te agresivnog djelovanja (sedmo poglavlje),
 • regionalni dogovori (osmo poglavlje),
 • međunarodno ekonomsko i socijalno surađivanje (deveto poglavlje),
 • sastav Ekonomskog i socijalnog vijeća (deseto poglavlje),
 • Deklaracija glede nesamoupravnih teritorija (jedanaesto poglavlje),
 • međunarodni skrbnički sistem (dvanaesto poglavlje),
 • sastav Skrbničkog vijeća (trinaesto poglavlje),
 • Međunarodni sud (četrnaesto poglavlje),
 • Tajništvo UN-a (petnaesto poglavlje),
 • razne odredbe (šesnaesto poglavlje),
 • prijelazne odredbe glede sigurnosti (sedamnaesto poglavlje) i
 • ratifikacija i potpis (osamnaesto poglavlje).