Poaceae

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Poaceae
Trava Alopecurus pratensis
Status zaštite

Raspon fosila: Kasna kreda do danas
Sistematika
Carstvo: Plantae
Red: Poales
Porodica: Poaceae
Barnhart
Tipični rod
Poa
Područje života
Potporodice

Postoji 12 potporodica:
Anomochlooideae
Pharoideae
Puelioideae
Bambusoideae
Pooideae
Ehrhartoideae
Arundinoideae
Centothecoideae
Chloridoideae
Panicoideae
Danthonioideae
Micrairoideae

Gramineae ili Poaceae (trave) imaju poseban ekološki i ekonomski značaj u biljnom carstvu. Tri najvažnija izvora hrane pripadaju ovoj familiji: pšenica, pirinač i kukuruz. Najveći broj predstavnika ove familije su zeljaste biljke (bambus je drvenast). Imaju žiličast korenov sistem, rizome ili stolone. Listovi su sedeći sa lisnim rukavcem koji obavija stabiljku. Cvetovi se oprašuju vetrom, vrlo su sitni i sa redukovanim delovima. Sakupljeni su u klasiće. Plod je orašica, kod koje je oplodnica srasla sa semenjačom - krupa. Seme sadrži skrob.