Parveni

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Parvenu)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Parveni (franc. parvenu; mn. parveniji) izraz je koji dolazi od francuskog glagola parvenir ("doći", "stići"), a označava pojedince koji su tek nedavno stekli bogatstvo ili na drugi način postali članovi neke, u pravilu hijerarhijski više društvene klase.

Parveniji u pravilu nisu prihvaćeni od članova svoje klase jer se drže nedostojnim zbog svog porijekla, stupnja kulture, obrazovanja i sl. te trpe klasnu diskriminaciju.

Uz pojam "parveni" je vezan i pojam "nuvoriš" (nouveau riche, skorojević).

Pojam parvenija može se odnositi čak i na pojedince koji se nalaze na samom vrhu društvene hijerarhije u svojoj državi, pa i šire. Tako se francuski car Napoleon III smatrao ne samo najmoćnijim čovjekom u svojoj državi, nego i na evropskom kontinentu, ali je za druge evropske kraljevske kuće - s obzirom na porijeklo od skromne korzikanske porodice Bonaparte - bio parveni te mu je zapriječena ženidba s njihovim princezama.


 Socijalna stratifikacija : Društvena klasa p  r  u 
Buržoazija Viša klasa Vladajuća klasa Plemstvo Bijeli okovratnik
Malograđanstvo Viša srednja klasa Kreativna klasa Džentrija Plavi okovratnik
Proletarijat Srednja klasa Radnička klasa Nouveau riche/Parvenu/Skorojevići Ružičasti ovratnik
Lumpenproletarijat Niža srednja klasa Niža klasa Klasa starog novca Zlatni okovratnik
Seljak/Kmet Robovska klasa Potlačena klasa Besklasnost