Parabola

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Za stilsku figuru, pogledajte Parabola (književnost)
Parabola

Parabola (starogrč. παραβολή, poređenje) je kriva u ravni, koja može da se predstavi kao konusni presek stvoren presekom ravni sa pravim kružnim konusom, pri čemu je ravan paralelna sa izvodnicom konusa.

Parabola se može definisati i kao geometrijsko mesto tačaka u ravni koje su jednako udaljene od tačke (fokusa) i date prave (direktrise).

U Dekartovim koordinatama, parabola sa osom paralelnom sa osom y, vrhom u (h, k), sa fokusom u (h, k + p) i direktrisom y = k - p, gde je p rastojanje od vrha do fokusa, opisuje se jednačinom:

(x - h)^2 = 4p(y - k) \,

a parabola sa osom paralelnom sa osom x jednačinom

(y - k)^2 = 4p(x - h) \,

Još opštije, parabola je kriva u Dekartovom koordinatnom sistemu definisana nesvodljivom jednačinom oblika

 A x^2 + B xy + C y^2 + D x + E y + F = 0 \,

gde je B^2 = 4 AC \,, svi koeficijenti su realni brojevi, A \not= 0 \,, C \not= 0 \,, i gde postoji više od jednog rešenja koje definiše tačke parabole (x, y).