Operaciona istraživanja

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Operaciona istraživanja su matematička disciplina, ali i istovremeno jedna od bazičnih disciplina menadžmenta. Naziv su dobile po istraživanju operacija u organizacionim sistemima sa svrhom njihove optimizacije. Najpre su se razvijala u vojne svrhe, da bi kasnije bila uočena njihova upotrebljivost u upravljanju poslovnim sistemima.

Poznate oblasti operacionih istraživanja su: linearno programiranje, nelinearno programiranje, celobrojno programiranje, transportni problemi, optimizacija na mrežama, višekriterijumska optimizacija itd.