Operacija Fliegenfänger

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Operacija Muholovka (njem. Fliegenfänger, Fligenfenger) je bila zajednička operacija Vermahta, četnika i snaga NDH protiv partizanskog aerodroma u oblasti istočne Bosne. Vođena je sredinom jula 1944. godine.

Pozadina[uredi - уреди | uredi izvor]

Četnički kapetan Leka Damjanović sa pripadnicima 7. SS brdske divizije, 1944.

Ovaj poduhvat je planirao štab 13. SS divizije. Kako su svake večeri saveznički avioni slijetali i polijetali sa aerodroma kod Osmaka, tako reći pred njegovim nosom, štab te divizije odlučio je, 12. jula, da onemogući dotur savezničke pomoći jedinicama NOV i POJ u istočnoj Bosni. S tim ciljem je riješio da sa svoja dva bataljona i četničkim snagama sa Majevice izvrši čišćenje rejona Osmaka i prostorije Papraća - Šekovići radi uništenja aerodroma i otkrivanja partizanskih skladišta. Taj poduhvat je dobio kodirani naziv »Fligenfenger« (Muholovka).[1]

Tok operacije[uredi - уреди | uredi izvor]

Okupator je 14. jula počeo aktivna dejstva u dolini Spreče. Kako je i predvidio, njegove su snage krenule u nastupanje s južnih padina Majevice ka liniji Capardi - Memići - Prnjavor, orijentisane ka aerodromu. Za operaciju čišćenja na prostoru Osmaci (25 km jugoistočno od Tuzle — partizanski aerodrom) krenula su 2 ojačana bataljona 13. SS-brdske divizije »Handžar« i četnici.[2] Ispred bataljona 13. SS divizije našla se sama 19. birčanska brigada, koja je pružila jak otpor. Ipak, 15. jula neprijatelj je prodro na aerodrom i na nekoliko mjesta prekopao improvizovanu poletno-sletnu stazu. Ta oštećenja su bila manjeg obima i mogla su se otkloniti u toku jednog dana.

Poslije podne je 19. birčanska brigada s prikupljenim snagama izvršila protivnapad i odbacila neprijatelja iz rejona aerodroma ka drumu Zvornik - Tuzla. U međuvremenu je štab 3. korpusa, još neobavješten o ishodu protivnapada 19. brigade, naredio 36. diviziji da u sadejstvu s tom brigadom protjera neprijatelja sjeverno od druma, oslobodi aerodrom i postavi se tako da ga može pouzdano obezbijediti. U toku noći 14/15. jula u širi rejon Osmaka stigle su jedinice 36. divizije NOVJ. Time je 19. birčanska brigada bila oslobođena svog dotadašnjeg zadataka i mogla je, prema utvrđenom planu, 16. jula krenuti ka Srebrenici.[3]

Štab njemačkog IX SS korpusa ocijenio je da je operacija izvedena uspješno, da su partizanima naneseni gubici od 42 poginula, i da je ostvarena efektivna saradnja sa četnicima.

Wikiquote „Forty-two enemy dead were counted, while the attackers lost four men killed and seven wounded. The cooperation with the Četniks was described as "effective."[4]
()

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjske veze[uredi - уреди | uredi izvor]