Nemetali

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Redni broj Ime Simbol
1 Vodonik H
6 Ugljenik C
7 Dušik N
8 Kiseonik O
15 Fosfor P
16 Sumpor S
34 Selenijum Se

Zajedno sa metalima i polumetalima, nemetali su obilježeni po svojstvu ionizacije i spajajućih svojstava. To dolazi ot toga da su jako elektronegativni tj. dobivaju valentne elektrone nego što ih daju.

osobine: _bez boje, ukusa i mirisa _laksi od zraka za oko 14,5 puta _sa kisikom se spaja uz "blagi prasak", pa ga zovemo GAS PRASKAVAC-----

Dobijanje a) laboratorijski- djelovanjem kiselina na metale 2HCl+zn=ZnCl2+H2 (ZraK!) b)Industrijski: 1.Elektroliza vode 2.Prevodjenjem vodene pare preko koksa :D Nemetali su halogeni elementi, plemeniti plinovi i ovi elementi poredani po atomskom broju (nemetali su Kemijska skupina elemenata):