Omladina

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Mladost)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Mladost je razdoblje života između detinjstva i odraslosti, a pojam omladina ili mladež označava osobe koje se nalaze u tom razdoblju.

Omladina je kako biološka, tako i društvena kategorija. U tradicionalnom društvu omladina kao posebna društvena grupa nije postojala jer je uključivanje u sferu rada započinjalo već u ranom detinjstvu, a deca su automatski postajala odrasli čim su počela privređivati za život. Razvojem tehonolškog društva javlja se potreba za sve kvalifikovanijom radnom snagom, što dovodi do masovnog školovanja, tj. odgađanja ulaska mladih u svet rada.

Omladina postaje predmet proučavanja sociologije nakon uviđanja da je biološka činjenica, poput starosnog doba, poprimila društvene konotacije i postala načelo društvene diferencijacije. Sociolozi omladine nisu saglasni u definisanju termina omladina, kao ni oko godina koje termin obuhvata. Neki kao omladinsko navode razdoblje od 15. do 25. neki do 30, a neki čak do 35 godine, u skladu sa tendencijama produženja mladosti u savremenom društvu.

Najvažnija obeležja omladine su: životno doba, razne socijalne konotacije koje društvo pridaje mladima, raskorak između psihofizičke i društvene zrelosti koji ima za posledicu neravnopravan društveni položaj mladih u odnosu na referentne grupe odraslih i izgrađivanje specifične omladinske svesti koja mlade razlikuje od sveta odraslih.

“Bejbi bum” u SAD posle Drugog svetskog rata je doveo do jačanja omladine kao društvene kategorije i do rađanja niza omladinskih pokreta i potkultura.