Ministarstvo

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Ministarstvo je specijalizovana organizacija za vođenje poslova državne uprave. Redovno se obrazuje više ministarstava specijalizovanih za vršenje poslova javne službe u konkretnim oblastima života (među najuobičajenijim ministarstvima su ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo finansija, ministarstvo zdravlja itd.). Na čelu ministarstva je ministar koji upravlja radom i poslovima u okviru svog resora. Svi ministri čine Vladu kao nosioca izvršne vlasti, i najčešće su pod rukovodstvom premijera (prvog ministra) odnosno predsednika Vlade.

Ministarstva u Republici Srbiji[uredi | uredi kod]

Prema Ustavu Republike Srbije (2006.) i Zakonu o državnoj upravi (2005.), Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Ministri rukovode ministarstvima, predstavljaju ih, donose propise i rešenja u upravnim stvarima i odlučuju o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva. Za svoj rad i stanje u oblasti delokruga ministarstva, ministar odgovara predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

Nadležnost[uredi | uredi kod]

Ministarstvo se obrazuje za poslove državne uprave u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti. U vršenju poslova državne uprave, ministarstva kao i drugi organi su samostalna i vezana Ustavom i zakonom. Poslovi zajednički za sva ministarstva jesu međunarodna saradnja i njeno unapređivanje, zaključivanje i primena međunaordnih ugovora, usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije i priprema, usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa. Ministarstvo ne može vršiti nadzor nad radom drugog ministarstva (koji se inače sastoji od nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave).

Unutrašnja organizacija[uredi | uredi kod]

U okviru ministarstva, rade i pomoćnici ministra, a mogu postojati i državni sekretari, sekretar ministarstva, posebni savetnici. U sastavu ministarstva, mogu se obrazovati jedan ili više organa državne uprave, i to za izvršne, inspekcijske i sa njima povezane stručne poslove, ako se za njihovo vršenje zahteva veća samostalnost nego što je ima sektor u ministarstvu. Vrste organa u sastavu jesu uprave, inspektorati i direkcije. Poslove iz svog delokruga, organ u sastavu vrši samostalno, ali uz usmeravanja od strane ministra koji i donosi propise iz njegovog delokruga. Nadzor nad radom organa u sastavu vrši ministarstvo u čijem sastavu je organ. Ministarstva podnose Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji sadrži opis stanja u oblastima iz njihovog delokruga, podatke o izvršavanju zakona, drugih opštih akata i zaključaka Vlade i podatke o preduzetim merama i njihovom dejstvu.