Ministarstvo

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ministarstvo je specijalizovana organizacija za vođenje poslova državne uprave. Redovno se obrazuje više ministarstava specijalizovanih za vršenje poslova javne službe u konkretnim oblastima života (među najuobičajenijim ministarstvima su ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo finansija, ministarstvo zdravlja itd.). Na čelu ministarstva je ministar koji upravlja radom i poslovima u okviru svog resora. Svi ministri čine Vladu kao nosioca izvršne vlasti, i najčešće su pod rukovodstvom premijera (prvog ministra) odnosno predsednika Vlade.

Ministarstva u Republici Srbiji[uredi - уреди | uredi kôd]

Prema Ustavu Republike Srbije (2006.) i Zakonu o državnoj upravi (2005.), Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Ministri rukovode ministarstvima, predstavljaju ih, donose propise i rešenja u upravnim stvarima i odlučuju o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva. Za svoj rad i stanje u oblasti delokruga ministarstva, ministar odgovara predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

Nadležnost[uredi - уреди | uredi kôd]

Ministarstvo se obrazuje za poslove državne uprave u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti. U vršenju poslova državne uprave, ministarstva kao i drugi organi su samostalna i vezana Ustavom i zakonom. Poslovi zajednički za sva ministarstva jesu međunarodna saradnja i njeno unapređivanje, zaključivanje i primena međunaordnih ugovora, usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije i priprema, usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa. Ministarstvo ne može vršiti nadzor nad radom drugog ministarstva (koji se inače sastoji od nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave).

Unutrašnja organizacija[uredi - уреди | uredi kôd]

U okviru ministarstva, rade i pomoćnici ministra, a mogu postojati i državni sekretari, sekretar ministarstva, posebni savetnici. U sastavu ministarstva, mogu se obrazovati jedan ili više organa državne uprave, i to za izvršne, inspekcijske i sa njima povezane stručne poslove, ako se za njihovo vršenje zahteva veća samostalnost nego što je ima sektor u ministarstvu. Vrste organa u sastavu jesu uprave, inspektorati i direkcije. Poslove iz svog delokruga, organ u sastavu vrši samostalno, ali uz usmeravanja od strane ministra koji i donosi propise iz njegovog delokruga. Nadzor nad radom organa u sastavu vrši ministarstvo u čijem sastavu je organ. Ministarstva podnose Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji sadrži opis stanja u oblastima iz njihovog delokruga, podatke o izvršavanju zakona, drugih opštih akata i zaključaka Vlade i podatke o preduzetim merama i njihovom dejstvu.