Kompjuterska apstrakcija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

U računarstvu, apstrakcija je način smanjivanja i razdvajanja detalja da bi se mogli usmjeriti (fokusirati) na manje koncepata. Princip je sličan apstrakciji u matematici.

Apstrakcija je jako važna u objektno orijentiranom programiranju gdje se koristi u dizajnu računarskih klasa, tj. gdje se svojstva pojedinih objekata generaliziraju unutar klase. Npr. riječnik je štampana greška riječi rječnik, te riječ itso za isto, onda se obje ove greške mogu predstaviti klasom ŠtampanaGreška. To što jedna riječ ima slovo viška a druga pogrešan raspored slova je detalj koji je odstranjen u procesu apstrakcije. Isto tako, ako se uzme objekat klase ŠtampanaGreška koji predstavlja štampanu grešku u dokumentu, te postoji i drugi objekat klase NetačnaČinjenica koji predstavlja netačnu informaciju u dokumentu, onda je moguće napraviti apstraktnu klasu GreškaUDokumentu koja predstavlja sve moguće vrste grešaka u nekom dokumentu. U tom slučaju se kaže da su izdvojene apstraktne karakteristike svih grešaka u dokumentu na jedno mjesto, tj. unutar klase GreškaUDokumentu, bez obzira što greška NetačnaČinjenica može imati sve riječi pravilno napisane.