Klima Evrope

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Najveći deo evropskog kontinenta lezi u severnom umerenom pojasu gde dominira umerena klima. Zapadni deo Evrope otvoren je ka Atlanskom okeanu i na njega utiče topla Golfska struja i zapadni vetrovi, što uslovljava okeanski tip umerene klime na znatnom delu zapadnoevropske teritorije. U Evropi se moze izdvojiti nekoliko tipova klime:

  • okeanska klima se javlja u nižim predelima i uz obalu Atlantika. Okeansku odlikuju blage zime, sveža leta i umerena količina padavina koja je ravnomerno rasporedjena tokom godine.
  • kontinentalna klima je zastupljena na istoku i severoistoku Evrope kao i u nizijama i dolini reke Dunav. Karakterišu je vruća leta, oštre zime i mala količina padavina.
  • umereno kontinentalna klima je prelazni oblik klime koji se javlja u delovima Evrope između pojaseva okeanske i kontinentalne klime. Idući ka istoku ona poprima sve izrazenija kontinentalna obiljezja.
  • klima tundre je klima koju odlikuju duge i hladne zime. Vlada na krajnjem severu Evrope.
  • planinska klima ima takođe duge i hladne zime a vlada na najvišim planinama.
  • sredozemna klima se javlja na sredozemnom obodu Evrope i odlikuju je vruća, sušna leta i duge, kišovite zime.

Srednja temperatura se kreće od 24C u julu i 3C u januaru. Na Atlantskim ostrvima do 12C u januaru i 29C u junu. Sušnost klima se povećava od severozapada ka jugoistoku.

Srednja godišnja visina padavina krece se od 1500-2000 mm (ponegdje i vise)na planinama, do 200 mm uz obale Kaspiskog jezera. Sa izuzetkom Sredozemlja, na većini teritorije padavine su obilne pretežno u letnjoj polovini godine.