Kategorija:Biografije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search


               Општи податоци за село Град


Град, е село во Пијанец, општина Делчево. Се наоѓа на неколку километри од магистралниот пат Делчево-Берово. Местото на кое се наоѓа селото изобилува со вода, плодна земја и пасишта, кои се и прчина да ова место биде населено уште пред 5.500 години. Во него се вкрстувале главни и споредни патишта. Преку селото поминувал стариот пат, кој од рудоносните ридови на Саса и Калатакај Каменица, водел преку Луковица, Драмче, Црквенец, Ѕвегор, Град и онатаму преку Малешевијата за Солун. Патот поминувал по десната страна на реката Брегалница. Преку Град, кај планината Обел, поминувал пат кој водел за долината на Струма, а од таму за Константинопол. Од податоците кои ни се на располагање од времето на владеење на царот Милутин , цар Душан и од еден Турски попис од 1570 година дознаваме дека станува збор за голема и организирана населба. До сега во Град не е лоцирана ранохристијанска црква, иако преданието збоува дека во селото имало повеќе цркви. Во средниот век имало развиен црковен живот. За тоа сведочат бронзените крстови кои се најдени во Градиштето при ископувањата во 2001 година. Таму се најдени три бронзени крста, од кои кои едниот е датиран 10-12 век, вториот само од средниот век, а третиот од 18 век. Од податоците кои ни се на располагање од времето на владеење на царот Милутин , цар Душан и од еден Турски попис од 1570 година дознаваме дека станува збор за голема и организирана населба.Село Град постоело уште одамна па и до денес уште пости. Во с.Град до 1910 живеело Турско население .Со миграцијите што се имаат случено до 1953 Година жителите од село Град се иселиле за Р.Турција во градот и окулината на Измир.По заминувањето на турското население во Реублика Турција се има доселено Македонско население и тоа од различни подрачја и тоа претежно од Паланка и околината и од многу други мали села окулината на Град .Град је било едно од нај развиените села во окулината .Во Град је имало многу уште одамна да се види а има уште многу остатоци од историско наследство што можее да се видаат, тоа значи во Град је живеело и уште живеат луге со големи способности,знаење,обичаи,занаети и многу многу други работи .Денес во с.Град живее Македонско население и уште три Турски семејства.Град је сместено во котлина заштитено од елементарни погоди,располага со многу природни убавини . Во с.Град жителите живееат претежно од земјоделие,сточарство,риболов,а што е нај актуелен ловот на дивеч.Град је богат со многу убави Планини и поле.Планините луѓето ги користат за рекреација и за сеченње на дрва за огрев преку Зимскиот период.Град има исто многу добар и угоден терен за лов на дивеч кои често го посетуваа доаѓаат луѓе од надвор за лов и рекреација. Во Град од минатото па и денес жителите са сами производители на хтана како на пример ;Леб ,Месо,Млеко од млекото прават многу различни производи ,ракија и многу други различни работи. Град од минато и денес има три Чешми кои течат 24 часса со нај чиста и природна вода . Град је бил од минатото па и до денес образован центар кои од Град са излегнувале многу квалитетни ученици кои го продолжуваат животот понатаму со добри дела .За с.Град може да се каже уште многу а за да се уверите посетете го с.Град . Село Град е едно едино село што го носи името Град во Р.Македојија и пошироко.

Potkategorije

Ova kategorija ima sljedećih 162 potkategorija, od 162 ukupno.

 

*

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

K

L

Lj

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž