Indikator

Izvor: Wikipedia

Indikator je pokazatelj stanja neke pojave. Indikatori se koriste u raznim oblastima:

  • Indikator (društvene nauke) se sastoji od podataka. Na osnovu njega se mogu vršiti ocenjivanja, klasifikacije, procenjivanja i predviđanja. Neki od indikatora su bruto društveni proizvod, stopa nezaposlenosti, prirodni priraštaj i sl. Kombinacijom indikatora se dobijaju još složeniji pokazatelji koji se nazivaju indeksi, neki od indeksa su indeks razvoja, indeks siromaštva, indeks napretka, indeks sreće i sl.
  • Indikator (hemija) - Za istraživanje kiselosti ili baznosti koristi se takozvani vodonični eksponent -{rN}- vrednost (u hemiji. Univerzalna indikatorska hartija služi za određivanje približne -{pH}- vrednosti rastvora. Kiselinsko-bazni indikatori su najčešće slabe kiseline ili baze kod kojih molekulski oblik ima drugu boju od jonizovanog. Neki kiselinsko-bazni indikatori su: timol plavo, bromefenol plavo, metil oranž, bromkrezol zeleno, metil crveno, lakmus, brom timol plavo, fenol crveno, fenolftalein.
  • Indikator (biologija) (ili bioindikator) je vrsta koja ima vrlo usku ekološku valencu u odnosu na skup ekoloških faktora ili u odnosu na samo jedan faktor. NJihovo prisustvo u tačno određenim granicama ukazuje da taj ekološki faktor varira u tačno određenim granicama. Sve stenovalentne vrste se najčešće mogu uzeti kao indikatori.
  • Indikator (tehnika) je sprava za beleženje dijagrama koji pokazuje promene u pritisku pare u stublinama (cilindrima) za vreme rada klipnih parnih mašina.
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.