Indikator

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Indikator je pokazatelj stanja neke pojave. Indikatori se koriste u raznim oblastima:

  • Indikator (društvene nauke) se sastoji od podataka. Na osnovu njega se mogu vršiti ocenjivanja, klasifikacije, procenjivanja i predviđanja. Neki od indikatora su bruto društveni proizvod, stopa nezaposlenosti, prirodni priraštaj i sl. Kombinacijom indikatora se dobijaju još složeniji pokazatelji koji se nazivaju indeksi, neki od indeksa su indeks razvoja, indeks siromaštva, indeks napretka, indeks sreće i sl.
  • Indikator (hemija) - Za istraživanje kiselosti ili baznosti koristi se takozvani vodonični eksponent rN vrednost (u hemiji. Univerzalna indikatorska hartija služi za određivanje približne pH vrednosti rastvora. Kiselinsko-bazni indikatori su najčešće slabe kiseline ili baze kod kojih molekulski oblik ima drugu boju od jonizovanog. Neki kiselinsko-bazni indikatori su: timol plavo, bromefenol plavo, metil oranž, bromkrezol zeleno, metil crveno, lakmus, brom timol plavo, fenol crveno, fenolftalein.
  • Indikator (biologija) (ili bioindikator) je vrsta koja ima vrlo usku ekološku valencu u odnosu na skup ekoloških faktora ili u odnosu na samo jedan faktor. NJihovo prisustvo u tačno određenim granicama ukazuje da taj ekološki faktor varira u tačno određenim granicama. Sve stenovalentne vrste se najčešće mogu uzeti kao indikatori.
  • Indikator (tehnika) je sprava za beleženje dijagrama koji pokazuje promene u pritisku pare u stublinama (cilindrima) za vreme rada klipnih parnih mašina.