Egzotoksin

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Egzotoksin je hemijksa supstanca koju izlučuju mikroorganizmi: bakterije, gljive, alge i protozoe. Ove supstance su u stanju da izazovu izumiranje ćelija organizma ili poremećaj njihove funkcije. Na taj način nastaju mnoge bolesti.

Egzotoksini su roteinske prirode, pa su zbog toga termolabilni. U digestivnom traktu, naročito u želucu, podliježu denaturaciji od strane hlorovodonične kiseline. U organizam se unose parenteralno. Jako su toksični. Jačina se izražava u obliku LD 50 (najmanja količina toksina koja za najkraće vrijeme ubije 50 procenata laboratorijskih životinja, u eksperimentu pod strogo kontrolisanim uslovima).

Podela[uredi | uredi kod]

Podela egzotoksina može se izvršiti na osnovu vrste ćelija na koju oni deluju. Tako npr. neurotoksin deluje na nervne ćelije, enterotoksin na ćelije creva (enterocite), hematotoksin na ćelije krvi, a citotoksin na više tipova ćelija.

Podela egzotoksina može se izvršiti i na osnovu njihove strukture: AB toksini, membranski toksini i superantigeni toksini.

AB toksini[uredi | uredi kod]

Sastoje se iz 2 podjedinice:B ili vezujuće (engl. binding), koja je veća i A (aktivne), koja izaziva dejstvo. U ovu grupu spadaju toksini difterije, kolere i tetanusa.

AB toksin ćelijski specifitet mehanizam dejstva uloga u bolesti
toksin difterije deluje na više različitih ćelija ADP-fosforibozil transferaza. Usled prenošenja ADP-riboze inaktivira faktor elongacije 2 u procesu sinteze proteina (translacija) izumiranje ćelija sluzokože respiratornog sistema. Oštećenja mišićnih ćelija srca, bubrega, pareza nerava
toksin kolere ćelije crevne sluzokože (enterociti) ADP-riboziltransferaza. Prenošenje ADP-riboze na protein G, aktivacija adenil ciklaze i sinteza cAMP-a, što izaziva sekreciju elektrolita i vode u lumen creva masivna, vodena dijareja, poremećaji acido-bazne ravnoteže
toksin tetanusa nervne ćelije, sinapse metaloproteaza, razlaže proteine koji učestvuju u oslobađanju inhibišućih neurotransmitera u prednjim rogovoma kičmene moždine povišen mišićni tonus, grčevi poprečno-prugastih mišića

Membranski toksini[uredi | uredi kod]

Ova grupa toksina uništava biološke membrane tako što buše otvore (pore) u njima ili enzimatsli razlažu fosfolipide ćelijskih membrana (deluju kao fosfolipaza). U ovu grupu spadaju alfa toksin, koga sekretuju neke klostridije i listeriolizin, koga sekretju listerije.

Membranski toksini ćelijski specifitet mehanizam dejstva uloga u bolesti
alfa toksin deluje na više različitih ćelija fosfolipaza liziranje (razlaganje) ćelija
Listeriolizin deluje na više različitih ćelija buši pore u ćelijskoj membrani uništavanje membrane fagozoma (vezikula posle fagocitoze) i oslobađanje fagocitovanih listerija iz belih krvnih zrnaca

Superantigeni toksini[uredi | uredi kod]

Ovde pripada toksin zlatnog stafilokoka lat. Staphylococcus aureus koji izaziva toksični šok sindrom.

Superantigeni toksini ćelijski specifitet mehanizam dejstva uloga u bolesti
toksin sindroma toksičnog šoka deluje na bela krvna zrnca: T-limfocite i makrofage stimuliše stvaranje i oslobađanje medijatora zapaljenja iz ovih ćelija povičena temperatura, egzantem (osip), pad krvnog pritiska

Vidi još[uredi | uredi kod]

Literatura[uredi | uredi kod]