Defter

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Defter (ili tefter; tur.), spisak, popis, registar; u osmanlijskoj Turskoj, državni upravni registar koji je sadržavao različite podatke (o ljudima, naseljima, zemljištima, imovnom stanju pojedinaca i porodica i dr.).

Carski defter ili defterhane, vođen je za cijelu državu, a u nj su neprekidno unošeni novi podaci fiskalnog i demografskog značenja za cijeli feudalnu Tursku, kao i za novoosvojena područja.

Defterdar, visoki državni činovnik koji se brinuo o defteru. Stoljećima je defterdar bio jedan od najviših državnih činovničkih položaja u feudalnoj Turskoj, odgovoran za državnu blagajnu. Početkom XIX. st. glavni državni deferdar nazvan je ministrom financija.


Izvor: "Opća enciklopedija" (2 C-Fob), Zagreb, 1977.