Decibel

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Osnovna jedinica je Bel i ona prestavlja dekadni logaritam odnosa dva nivoa snage signala. Ovaj jedinica se koristi jer je praktičnija za račun. Prvobitno je korišćena u proračunima audio signala, a poznato je da ljudsko uho reaguje logaritamski na promenu jačine signala.

Posto je bel velika jedinica (1 B predstavlja odnos 1:10) , u praksi se koristi decibel (dB) koji je 10 puta manji to jest:

decibel = 10 * log 10 (P1/P2)

Decibel je, dakle, jedinica koja prikazuje relativan odnos snage dva signala, u našem slučaju odnos snage ili jačine polja dva signala. Ona predstavlja neimenovan broj, slično kao i procenat.

U praksi se koristi i dBm, a to je jedinica koja pokazuje apsolutan odnos jednog signala prema referentnom signalu 0.001 W (1 mW). Dakle dB i dBm je ista jedinica, samo što je dBm izražen u odnosu na poznat nivo snage. Matematički receno:

dBm = 10 * log 10 (P1/0.001W)