CSMA/CD

Izvor: Wikipedia
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Metoda CSMA/CD (eng. Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

Metoda CSMA/CD poznata je i kao metoda rivaliteta zbog toga što se računari u mreži, u stvari, takmiče za prvenstvo slanja podataka. Ovo, možda, izgleda kao glomazan i spor način slanja podataka kroz kablove, ali nije tako. Savremeni oblici ove metode su toliko brzi da vlasnici nisu ni svesni da se u pozadini mrežne komunikacije odvija nadmetanje računara.

Što je više računara u mreži, mrežni saobraćaj će biti obimniji. U obimnijem saobraćaju, izbegavanje kolizija i same kolizije su češće, što usporava mrežu, pa je i metoda višestrukog pristupa prepoznavanja nosioca sa otkrivanjem kolizije (CSMA/CD) relativno spora.

Posle svake kolizije, računari će čekati određeni vremenski interval 0-2*n gde je n redni broj detektovane kolizije. Nakon 16 kolizija se odustaje od slanja.

U zavisnosti od mrežnog hardvera, kablova i mrežnog softvera, u mrežama koje koriste CSMA/CD metodu kontrole pristupa brzina mreže može biti frustrirajuća zbog vrlo obimnog mrežnog saobraćaja do koga može doći kada, na primer, mnogo korisnika radi sa aplikacijama baza podataka.