Bataljon

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Standardni NATO-v kod za prijateljski pjšadijski bataljon.

Bataljon, bataljun ili bojna (arh. tabor) je taktička vojna jedinica u mnogim kopnenim vojskama. Obično se sastoji od 3-5 četa, a komanduje mu major ili potpukovnik. Ima između 300 i 1000 vojnika.

Više bataljona čini puk ili brigadu.

U artiljeriji se odgovarajuća jedinica naziva divizion.