Al-A'raf

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Al-A'raf
سورة الأعراف
Example alt text
Klasifikacijamekanska
Značenje naziva sure"Bedemi"
Redni broj u Kur'anu7
Statistike
Broj ajeta u suri206
Broj sedždi1

Al-A'raf ili el-A'raf (arapski: سورة الأعراف) ili u prijevodu na srpskohrvatski (Besim Korkut) "Bedemi" je sedma sura Kur'ana. Ima 206 ajeta i po vremenu objave se svrstava u mekanske sure.

Bedemi[uredi | uredi kod]

Sura al-A'raf je dobila ime po mjestu koje se nalazi između Dženneta i Džehenema. Ar'af (الأعراف) je tvrđava koja razdvaja Dženetski vrt od Džehenemske vatre. Ljudi će na Sudnjem Danu ići prema tim bedemima a stanovnici tih bedema će ih prepoznavati (dobre) i pozdravljati ih, ili moliti Boga da ih ne udružuje sa njima (jer će goriti u Vatri).

"Između njih bit će bedem (الأعراف), a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježju njegovom poznati. I oni će stanovnicima Dženneta viknuti: “Mir vama!” - dok još ne uđu u njega, a jedva će čekati. A kad im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema, uzviknut će: “Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim!” Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnut će neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reći će: “Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste oholo držali? Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići?” - a Allah im je rekao: “Uđite u Džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!" (Kur'an, al-A'raf, 46-49).

Sadržaj[uredi | uredi kod]

Prvi dio Sure al-A'raf govori o slučaju Adema, Have i Iblisa u Dženetu. Kur'anska verzija događaja sa Ademom i Sotonom kaže da je Bog stvorio Adama a zatim naredio svim stvorenjima da mu padnu pred njim licem na tle.[1] Svi su pali ničice osim Iblis jer je smatrao da je bolji od Adema koji je stvoren od zemlje a on od vatre[2] Iblis je protjeran "Min ha" ("iz njih"), i zatim moli Allaha da mu dozvoli da do Sudnjega Dana zavodi ljude i dokaže Mu da će većina njih neposlušno biti.[3] Bog mu dozvoljava uz prijetnju da će napuniti Džehenem (Pakao) sa njime i svim onim koji su ga slijedili.[4] Zatim je Allah rekao Ademu i njegovoj ženi da žive u miru u Dženetu i da im je dozvoljeno da uzimaju sve osim, ploda jednog drveta.[5] Šejtan (Iblis) im je rekao da je to drvo besmrtnosti, da bi oni jeli sa njega i da bi im se otkrila njihova stidna mjesta koja su tada bila "pokrivena".[6] Nakon što su njih dvoje jeli sa tog drveta, Bog je se rasrdio na njih pa protjerao njih dvoje (Adema i Havu) i Iblisa na Zemlju gdje će "jedni drugima biti neprijatelji do Sudnjega Dana".[7]

Dalje, se govori o Božijim uputstvima za život na ovome svijetu, pa se kaže da svakom narodu će dolaziti Poslanik sa Knjigom, ko odbije uputstva Knjige i porekne Poslanika, biće stanovnik Vatre[8], a ko se bude Allaha bojao i dobra djela činio, ni začim neće tugovati i ničega se neće bojati.[9] Zatim se od 36-tog ajeta govori o događajima na Sudnjemu Danu, a u nastavku se spominju Božiji poslanici koji su dolazili ljudima, koji su odbijani, i narodi koji su uništeni radi toga.

U 172. Ajetu se govori o zavjetu kojeg su ljudi dali Bogu prilikom njihovog stvaranja:

I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: 'Zar Ja nisam Gospodar vaš?', oni su odgovorili: 'Jesi, mi svjedočimo', i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: 'Mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete:
"Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?" (Kur'an, al-A'raf, 172)

Ova sura također sadrži jednu "Sedždei-Tilavet", mjesto u Kur'anskom tekstu pri čijem čitanju je obavezno učiniti sedždu. (Samo na arapskom jeziku).

"Oni koji su bliski Gospodaru svome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tle padaju"

Povezano[uredi | uredi kod]

Reference[uredi | uredi kod]

  1. Al-A'raf, 11
  2. Al-A'raf, 12
  3. Al-A'raf, 13-17
  4. Al-A'raf, 18
  5. Al-A'raf, 19
  6. Al-A'raf, 20-22
  7. Al-A'raf, 22-25
  8. Al-A'raf, 36
  9. Al-A'raf, 35

Vanjske veze[uredi | uredi kod]

Prethodna sura:
◄ El-En'am
Kur'an Slijedeća sura:
El-Enfal ►
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi