Junus (sura)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Junus
يونس
Example alt text
KlasifikacijaMekanska
Značenje naziva sure"Junus"
Redni broj u Kur'anu10
Statistike
Broj ajeta u suri109
Broj sedždinema

Junus ili Yunus (arap. يونس) je 10. sura svete knjige muslimana, Kur'ana. Ima 109 ajeta i svrstava se u mekanske sure tj. one koje su objavljene dok je Muhamed boravio u Meki.

Sadržaj

[uredi | uredi kod]

Elif-Lam-Mim

[uredi | uredi kod]

Početak sure Junus, kao i početak sure El-Bekara, počinje sa tri slova arapskog jezika, međusobno povezana: المِِ. Različita su mišljenja Islamskih učenjaka u vezi značenja ovog ajeta. Ibn Kesir u svome Tefsiru navodi pet mišljenja od kojih navodi kao najjače da su to takozvani "Mutešabih" ajeti.[1]

"Uzvisio se na Arš"

[uredi | uredi kod]
Stranica Kur'ana iz 9. vijeka, kufski stil

Prvi dio sure spominje stvaranje Nebesa i Zemlje u šest vremenskih razdoblja, i da se nakon stvaranja Allah uzvisio na Arš (Prijesto)[2] Zatim se pominje povratak Bogu nakon života na ovome svijetu i nagrada odnosno kazna vjernicima ili nevjernicima. U 5. ajetu se govori o Božijem stvaranju Sunca i Mjeseca i određivanju njihovog položaja "da biste znali računanje vremena". Dalje se kaže da je smjena dana i noći i u onome što je Allah stvorio dokaz za ljude koji se Boga boje.[3] Za one koji se ne boje Boga prebivalište će biti pakao.[4] A to su: "Oni koji ne očekuju da če pred Boga stati", oni koji su zadovoljni životom na ovome svijetu i koji su na njemu smireni" i "oni koji su prema Božijim dokazima ravnodušni".[5] Dalje se pominju ljudi da su i prije njih živjeli narodi kojima su "donošeni jasni dokazi" i koji u njih nisu vjerovali pa su bili kažnjeni.[6]

Priča o Nuhu (Noje)

[uredi | uredi kod]

Od 71. ajeta pa do 73. se spominje priča o Poslaniku Nuhu (Noje).

 • "Kaži im povijest o Nuhu! Kad o­n reče narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima - a ja se stalno uzdam u Allaha - o­nda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte! A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman. Ali, nazvaše ga lašcem, pa mi u lađi njega i o­ne koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a o­ne koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili o­ni koji se na opomene nisu osvrtali!"

Priča o Musau (Mojsije)

[uredi | uredi kod]

od 75. pa do 92. ajeta se spominje događaj sa Poslanikom Musaom (Mojsije), njegovo slanje faraonu u Egipat, prelazak Jevreja preko Crvenog mora, i potapljanje faraonove vojske i samog faraona koji je prilikom utapljanja povikao:

 • "Ja vjerujem da nema drugog Boga osim Onoga u kojeg vjeruju Izraelćani i ja se pokoravam"[7]

Božiji odgovor na njegov povik je bio:

 • "Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?! Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer o­nima poslije tebe"[8]

Priča o Junusu

[uredi | uredi kod]

Priča po kojoj je sura dobila ime je zapravo samo jedan ajet u kome se kaže:

 • "Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?"

Povezano

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
 1. "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni (Mutešabih). Oni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju". (Kur'an, Ali Imran 7)
 2. "Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio" (Kur'an, Junus, 3. ajet)
 3. 6. ajet
 4. 8. ajet
 5. 7. ajet
 6. 13. ajet
 7. 90. ajet
 8. 92. ajet

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]
Prethodna sura:
◄ Et-Tevba
Kur'an Slijedeća sura:
Hud (sura) ►
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi