Abrazija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Abrazija (lat. abrasio = struganje) je destruktivno djelovanje morskih i jezerskih valova kojima se ruši i potkapa obala. Na pojedinim mjestima abrazijom se stvaraju strmi dijelovi obala - klifovi.

Abrazija je geomorfološki proces koji se odvija na obalama mora i jezera, u svim klimatskim zonama na Zemlji. Sastoji se u preinačavanju obala pod uticajem morskih talasa i struja. Abrazioni oblici mogu biti erozivni i akumulativni. Veliki uticaj na stvaranje abrazionih oblika imaju prvobitni reljef i sastav stijena, odnosno njihova otpornost na eroziju. Na strmim obalama nastaju erozivni, a na niskim akumulativni oblici reljefa.