ATC kod V09

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
ATC kodovi
V Razno
V01 Alergeni
V03 Svi drugi terapeutski proizvodi
V04 Dijagnostički agensi
V06 Opšti nutrijenti
V07 Svi drugi neterapeutski proizvodi
V08 Kontrastni medijumi
V09 Dijagnostički radiofarmaceutici
V10 Terapeutski radiofarmaceutici
V20 Hirurške obloge

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

ATC kod V09 Dijagnostički radiofarmaceutici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa V09 je deo anatomske grupe V Ostalo.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QV09...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

V09A Centralni nervni sistem

V09AA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09AA01 Tehnecijum (99mTc) eksametazim
V09AA02 Tehnecijum (99mTc) bicisat

V09AB Jedinjenja joda (123I)

V09AB01 Jod jofetamin (123I)
V09AB02 Jod joloprid (123I)
V09AB03 Jod joflupan (123I)

V09AX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici centralnog nervnog sistema

V09AX01 Indijum (111In) pentetinska kiselina
V09AX03 Jod (124I) 2β-karbometoksi-3β-(4-jodofenil)-tropan

V09B Skeleton

V09BA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09BA01 Tehnecijum (99mTc) oksidronska kiselina
V09BA02 Tehnecijum (99mTc) medronska kiselina
V09BA03 Tehnecijum (99mTc) pirofosfat
V09BA04 Tehnecijum (99mTc) butedronska kiselina

V09C Urinarni sistem

V09CA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09CA01 Tehnecijum (99mTc) pentetinska kiselina
V09CA02 Tehnecijum (99mTc) sukcimer
V09CA03 Tehnecijum (99mTc) mertiatid
V09CA04 Tehnecijum (99mTc) gluceptat
V09CA05 Tehnecijum (99mTc) glukonat

V09CX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici urinarnog sistema

V09CX01 Natrijum jodohipurat (123I)
V09CX02 Natrijum jodohipurat (131I)
V09CX03 Natrijum jotalamat (125I)
V09CX04 Hrom (51Cr) edetat

V09D Hepatički i retikuloendotelni sistem

V09DA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09DA01 Tehnecijum (99mTc) disofenin
V09DA02 Tehnecijum (99mTc) etifenin
V09DA03 Tehnecijum (99mTc) lidofenin
V09DA04 Tehnecijum (99mTc) mebrofenin
V09DA05 Tehnecijum (99mTc) galtifenin

V09DB Tehnecijum (99mTc), čestice i koloidi

V09DB01 Tehnecijum (99mTc) nanokoloid
V09DB02 Tehnecijum (99mTc) mikrokoloid
V09DB03 Tehnecijum (99mTc) milimikrosfere
V09DB04 Tehnecijum (99mTc) kalajni koloid
V09DB05 Tehnecijum (99mTc) sumporni koloid
V09DB06 Tehnecijum (99mTc) renijumsulfidni koloid
V09DB07 Tehnecijum (99mTc) fitat

V09DX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici hepatičkog i retikulo endotelnog sistema

V09DX01 Selenijum (75Se) tauroselholinska kiselina

V09E Respiratorni sistem

V09EA Inhalanti tehnecijuma (99mTc)

V09EA01 Tehnecijum (99mTc) pentetic kiselina
V09EA02 Tehnecijum (99mTc) tehnegas
V09EA03 Tehnecijum (99mTc) nanokoloid

V09EB Čestice tehnecijuma (99mTc) za injekciju

V09EB01 Tehnecijum (99mTc) makrosalb
V09EB02 Tehnecijum (99mTc) microspheres

V09EX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici respiratornog sistema

V09EX01 Krypton (81mKr) gas
V09EX02 Ksenon (127Xe) gas
V09EX03 Ksenon (133Xe) gas

V09F Štitasta žlezda

V09FX Razni tiroidni dijagnostički radiofarmaceutici

V09FX01 Tehnecijum (99mTc) pertehnetat
V09FX02 Natrijum jodid (123I)
V09FX03 Natrijum jodid (131I)
V09FX04 Natrijum jodid (124I)

V09G Kardiovaskularni sistem

V09GA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09GA01 Tehnecijum (99mTc) sestamibi
V09GA02 Tehnecijum (99mTc) tetrofosmin
V09GA03 Tehnecijum (99mTc) teboroksim
V09GA04 Tehnecijum (99mTc) ljudski albumin
V09GA05 Tehnecijum (99mTc) furifosmin
V09GA06 Tehnecijum (99mTc) stannous agent labelled cells
V09GA07 Tehnecijum (99mTc) apcitide

V09GB Jedinjenja joda (125I)

V09GB01 Fibrinogen (125I)
V09GB02 Jod (125I) ljuski albumin

V09GX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici kardiovaskularnog sistema

V09GX01 Talijum (201Tl) hlorid
V09GX02 Indijum (111In) imciromab
V09GX03 Hrom (51Cr) obeležene ćelije

V09H Inflamacioni i infektivni detekti

V09HA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09HA01 Tehnecijum (99mTc) ljudski imunoglobulin
V09HA02 Tehnecijum (99mTc) eksametazim obeležene ćelije
V09HA03 Tehnecijum (99mTc) antigranulocitno antitelo
V09HA04 Tehnecijum (99mTc) sulesomab

V09HB Jedinjenja indijuma (111In)

V09HB01 Indijum (111In) oksinatom obeležene ćelije
V09HB02 Indijum (111In) tropolonatom obeležene ćelije

V09HX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici inflamaciju i detekciju infekcije

V09HX01 Galijum (67Ga) citrat

V09I Detekcija tumora

V09IA Jedinjenja tehnecijuma (99mTc)

V09IA01 Tehnecijum (99mTc) antiKarcinoEmbrionskiAntigen antitelo
V09IA02 Tehnecijum (99mTc) antimelanomsko antitelo
V09IA03 Tehnecijum (99mTc) pentavalentni sukcimer
V09IA04 Tehnecijum (99mTc) votumumab
V09IA05 Tehnecijum (99mTc) depreotid
V09IA06 Tehnecijum (99mTc) arcitumomab
V09IA07 Tehnecijum (99mTc) hinik-oktreotid

V09IB Jedinjenja indijuma (111In)

V09IB01 Indium (111In) pentetreotid
V09IB02 Indium (111In) satumomab pendetid
V09IB03 Indium (111In) antiovarijumkarcinomsko antitelo
V09IB04 Indium (111In) kapromab pendetid

V09IX Drugi dijagnostički radiofarmaceutici za detekciju tumora

V09IX01 Jobenguan (123I)
V09IX02 Jobenguan (131I)
V09IX03 Jod (125I) CC49-monoklonalno antitelo
V09IX04 Fludeoksiglukoza (18F)
V09IX05 Fluorodopa (18F)
V09IX06 Natrijum fluorid (18F)
V09IX07 Fluorometilholin (18F)
V09IX08 Fluoroetilholin (18F)

V09X Drugi dijagnostički radiofarmaceutici

V09XA Jodna (131I) jedinjenja

V09XA01 Jod (131I) norholesterol
V09XA02 Jodoholesterol (131I)
V09XA03 Jod (131I) ljudski albumin

V09XX Razni dijagnostički radiofarmaceutici

V09XX01 Kobalt (57Co) cijanokobalamin
V09XX02 Kobalt (58Co) cijanokobalamin
V09XX03 Selenijum (75Se) norholesterol
V09XX04 Feri (59Fe) citrat

Reference[uredi | uredi kod]

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.