Просторни план републике Србије

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Просторни план републике Србије (ППРС) је плански документ дефинисан законом о просторном планирању који се доноси за територију читаве државе. Остали плански документи (регионални просторни план, просторни план подручја посебне намене, просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички планови) морају бити у складу са Просторним планом Републике Србије. ППРС се доноси за период од најмање 10, а највише 25 година. Одлуку о изради Просторног плана републике Србије доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове просторног планирања.

Историјат[uredi - уреди | uredi izvor]

Први просторни план републике Србије је донет 1996. године за период до 2010. године. Његова израда почела је 1968. године када је Скупштина републике Србије донела одлуку о његовој изради, тако да је израда овог провог просторног плана републике трајала скоро 30 година. [1] Овај дуги временски период израде плана указује и на детаљност анализе која је извршена да би се добио квалитетан документ. За време израде објављена су два фазна документа под називом Елемент I и Елемент II.

Просторни план републике Србије из 1996. године се састојао из две књиге са слдећим садржајем[2]:

Књига 1 - Циљеви, планска решења и примена плана

 • циљеви и основне поставке Просторног плана републике Србије
 • коришћење и заштита природних ресурса
 • становништво, насеља, делатности и регионална подела
 • саобраћај и везе
 • туризам и заштита животне средине, природне и културне баштине
 • биланси коришћења простора и карте просторног плана
 • примена и спровођење просторног плана

Књига 2 - Планска и аналитичко-документациона основа:

 • циљеви и планска решења са објашњењима, образложење приступа и концепција планских решења
 • основни налази из аналитичко документационе грађе ппрс и документационе карте
 • подаци о радном тиму и институцијама ангажованим у изради ППРС

ППРС из 1996. је садржао 19 тематских карата. Закон о Просторном плану републике Србије проглашен је 19. марта 1996. године.

Законом о планирању из 2003. године укинут је просторни план републике као врста планског документа, а уместо њега уведена је Стратегија просторног развоја Србије.

Нови просторни план[uredi - уреди | uredi izvor]

У уставу републике Србије из 2006. се у члановима 99 и 105 спомиње просторни план републике. Законом из 2009. године је поново враћен просторни план републике као врста планског документа. Одлуку о изради новог Просторног плана Републике Србије донела је Влада 30. новембра 2009. године. Просторни план Републике Србије 2010-2014-2020 је усвојен на седници Народне скупштине 23. новембра 2010. године у облику закона и ступио је на снагу 1. децембра 2010.[3]

Просторни план Републике Србије из 2010. године има следећи садржај:

ППРС из 2010. садржи 31 тематску карту и 5 рефералних карата. Да би се обезбедило остваривање ППРС-а израђен је посебан документ који се зове Програм имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2011. до 2015. године.[4] Нови Програм имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године Влада Републике Србије усвојила је у децембру 2016.[5]

Извори[uredi - уреди | uredi izvor]

 1. Простор - лист студената просторног планирања Географског факултета Универзитета у Београду, бр.3, мај 1996. ISSN 1451-2931
 2. Просторни план Републике Србије, Д. Перишић, М. Вујошевић, К. Петовар, Службени гласник Републике Србије, Београд, јун 1996. ISBN 86-7549-056-9
 3. Службени гласник Републике Србије 88/2010, основни текст на снази од 1/12/2010, у примени од 1/12/2010
 4. Службени гласник Републике Србије 102/2011, основни текст на снази од 8/1/2012, у примени од 8/1/2012
 5. Службени гласник Републике Србије 104/2016, основни текст на снази од 31/12/2016, у примени од 31/12/2016

Спољашње везе[uredi - уреди | uredi izvor]