Šubler

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Mjerenje šublerom spoljnog gabarita.

Šubler, kljunasto mjerilo ili nonijus je ručni mjerni alat za razna precizna mjerenja spoljnih i unutrašnjih gabarita, tačnost 1/10 milimetra za šubler koji mjeri do 150 mm.

Izrađuje se od čelika, ali i drveta za mjerenja predmeta većih dimenzija (npr. šumari koriste za mjerenje prečnika stabala).

Kljunasto pomično mjerilo 

Kljunasto pomično mjerilo je precizni ručni mjerni instrument namijenjen za mjerenje spoljnih i unutrašnjih veličina. Pored ovog zvaničnog naziva ovaj instrument je poznat i kao nonijus, pomično mjerilo ili lenjir sa nonijusom.

Pomično mjerilo se sastoji od nekoliko osnovnih dijelova:

1-Mjerni lenjir sa nepokretnom skalom (naziva se još i glavnom skalom),

 2-Pokretna ili klizna skala (naziva se još i pomoćna skala),

3-Vijak za fiksiranje pokretne skale.

U zavisnosti od proizvođača i konstruktivnih karakteristika šubleri mogu imati veći broj pričvisnih vijaka i ostalih elemenata. Ipak, smatra se da su najbolja pomična mjerila ona sa najmanje djelova.

Postoji više veličina šublera. Standardni može da mjeri veličine do 150mm. Postoje i manja koja su zgodna za nošenje u džepu za mjerenje manjih veličina ali i mnogo veća koja se koristi u šumarstvu za mjerenje prečnika stabala. Uglavnom se izrađuje od metala. Neka specijalna za potrebe elektrotehničke struke izrađuju se od plastike. Za potrebe šumarstva pomoćna mjerila se izrađuju od drveta. Najčešće ima dvije skale jednu u inčima i jednu u milimetrima, odnosno podržava i metrički sistem i britanski imperijal unit sistem. Dalji tekst se odnosi na metrički sistem, dakle odnosi se na skalu u milimetrima.

Svi šubleri nemaju istu preciznost mjerenja. Njihova preciznost zavisi od njihovih konstruktivnih karakteristika. Naravno, veću preciznost prati i veća cijena mjernog instrumenta. Pomična mjerila se izrađuju sa tačnošću 0.1, 0.05, 0.02 i 0,01mm. Odnosno može mjeriti veličine tačnosti stotog dela milimetra. Na samom mjernom instrumentu je upisana vrijednost koja označava tačnost tog mjernog instrumenta. U konkretnom slučaju na slici to je 0.02. Ponekada se oznaka tačnosti označava kao razlomak npr. 1/20=0.05 ili 1/50=0.02. Tačnost klasičnih šublera ide do najviše 0.02. Za veću tačnost koriste se šubleri sa satom ili digitalni šubleri.