Uvid

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Uviđanje je proces kojim se iznenada, sagledavanjem bitnih odnosa među pojavama, dolazi do traženog rešenja u problem situaciji. Zato se ovaj doživljaj popularno naziva „aha doživljaj”. Sinonim iluminacija. U terapiji, to je proces sagledavanja vlastitih, do tada potisnutih sadržaja. Uviđanje je težak i spor proces, jer ga ometaju iste one snage koje su dovele do potiskivanja u vidu raznolikih otpora. Zato terapeut nastoji da svojim interpretacijama snova, simptoma i ponašanja nesvesno prevede u svesno, odnosno da klijentu omogući dolaženje do uvida. Uviđanje u terapiji podrazumeva da klijent, ne samo intelektualno razume svoje nesvesne motive i komplekse, nego i da ih emocionalno doživi i prihvati, što vodi restrukturaciji i suštinskom preobražaju ponašanja ličnosti.