Translokacija

Izvor: Wikipedia

Termin Translokacija ima više značenja.