Stepen slobode

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Stepen slobode vrednosti procenjene na osnovu slučajnog uzorka populacije, je dat donjim obrascem. Broj svojstava populacije koje se procenjuju na osnovu istog slučajnog uzorka populacije, ili broj ograničenja, je označen sa BROJ_PROCENA. [Eisenhauer]


STEPEN_SLOBODE = OBIM_UZORKA – BROJ_PROCENA


Stepen slobode se označava sa ν (grčko ni). [GUM] 4.2.6

Povećanjem stepena slobode, smanjuje se rasutost vrednosti procena. [Kostić] 6.17

Efekat stepena slobode se može videti na primeru t-raspodele.

Stepen slobode se smanjuje za 1, za svaku procenu izračunatu iz uzorka, tj. za svako ograničenje. Primer: Slučajan uzorak sa veličinama x1, x2, ..., xn ima stepen slobode jednak n. Ako se iz tog uzorka određuje aritmetička sredina , njen stepen slobode će biti ν = n − 1. [Eisenhauer]; [Njegić] 5.6.; [GUM] 4.2.6, C.2.31

Ako se n rezultata merenja iste veličine koriste da bi se metodom najmanjih kvadrata odredili parametri linearne funkcije, tj. njen presek sa ordinatom i njena strmina, standardna devijacija linearne funkcije ima stepen slobode ν = n − 2. [GUM] G.3.3

Stepen slobode je važan parametar koji omogućava dobru procenu nivoa i intervala poverenja i u slučaju malog obima uzorka. [Kostić] 6.17


Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

[Eisenhauer] Joseph G. Eisenhauer; Degrees of Freedom; Teaching Statistics, Vol. 30, No. 3, 2008. (Downloadable via Internet site of the John Wiley & Sons, Ltd.)

[Kostić] Kostić; Metrološki priručnik; Fileks, Leskovac, 2014. (Može se naručiti sa Internet strane Symmetry-ja.)

[GUM] BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML; Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008) (GUM 1995 with minor corrections); Joint Committee for Guides in Metrology, 2008. (Downloadable via Internet site of the BIPM.)

[Njegić] Radmila Njegić, Mileva Žižić; Osnovi statističke analize; „Savremena administracija“, Beograd, 1981.