Schrödingerova mačka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Šredingerova mačka: mačka je zajedno sa bočicom u kojoj se nalazi otrov i izvor radioaktivnosti zatvorena u zapečaćenu kutiju zaštićenu od svih spolja indukovanih kvantnih dekohenrecija. Ako unutrašnji Gajgerov brojač detektuje radijaciju, znači da je bočica razbijena, što oslobađa otrov koji ubija mačku. Kopenhagenska interpretacija kvantne mehanike implicira da je nakon nekog vremena, mačka istovremeno živa i mrtva. Međutim, ako pogledamo u kutiju, možemo da vidimo da je mačka ili živa ili mrtva, ne istovremeno živa ili mrtva.

Šredingerova mačka je misaoni eksperiment koji je uobičajeno opisan kao paradoks austrijskog fizičara Ervina Šredingera, koji je izveden 1935. Eksperiment ilustruje kako je on video, problem Kopenhagenske interpretacije kvantne mehanike, koja je primenjena na svakodnevne objekte. U ovom eksperimentu mačka može biti živa ili mrtva, u zavisnosti od prethodnih nasumičnih događaja. Mačkin paradoks je takođe često bio predmet teorijske rasprave i interpretacije kvante mehanike.

Najčešće pominjana interpretacija kvantne mehanike je tzv. kopenhagenska interpretacija. U ovom tumačenju, sistem prestaje biti superpozicija stanja i postaje ili jedno ili drugo, u zavisnosti od promatrača. Ovaj misaoni eksperiment upućuje na činjenicu da priroda merenja ili opažanja nije dobro definirana u kopenhagenskoj interpretaciji. Schroedingerov eksperiment se može tumačiti tako da dok je kutija u kojoj se nalaze mačka i radioaktivni element zatvorena, sistem istovremeno postoji u superpoziciji "raspadnuto jezgro / mrtva mačka" i "čitavo jezgro / živa mačka". Ukoliko se otvori kutija, za promatrača postoji samo jedno stanje - mrtva ili živa mačka.

Međutim, jedan od glavnih znanstvenika povezanih s kopenhagenskim tumačenjem, Niels Bohr, nikada nije imao na umu promatrača koji bi izazvao kolaps talasne jednačine, tako da Schrödingerova mačka nije predstavljala nikakvu zagonetku za njega. Mačka je mrtva ili živa prije nego što promatrač otvori kutiju.