Schrödingerova mačka

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Šredingerova mačka: mačka je zajedno sa bočicom u kojoj se nalazi otrov i izvor radioaktivnosti zatvorena u zapečaćenu kutiju zaštićenu od svih spolja indukovanih kvantnih dekohenrecija. Ako unutrašnji Gajgerov brojač detektuje radijaciju, znači da je bočica razbijena, što oslobađa otrov koji ubija mačku. Kopenhagenska interpretacija kvantne mehanike implicira da je nakon nekog vremena, mačka istovremeno živa i mrtva. Međutim, ako pogledamo u kutiju, možemo da vidimo da je mačka ili živa ili mrtva, ne istovremeno živa ili mrtva.

Šredingerova mačka je misaoni eksperiment koji je uobičajeno opisan kao paradoks austrijskog fizičara Ervina Šredingera, koji je izveden 1935. Eksperiment ilustruje kako je on video, problem Kopenhagenske interpretacije kvantne mehanike, koja je primenjena na svakodnevne objekte. U ovom eksperimentu mačka može biti živa ili mrtva, u zavisnosti od prethodnih nasumičnih događaja. Mačkin paradoks je takođe često bio predmet teorijske rasprave i interpretacije kvante mehanike.