Rukovodstvo

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Rukovodstvo je uticaj i proces uticaja na ljude, na način da oni spremno i poletno teže ka ostvarenju skupnih ciljeva. Vođenjem se nastoji postići da zaposlenici rade pouzdano i gorljivo.

Najvažniji činilac rukovodstva jeste sam vođa koji se postavlja na čelo kako bi podstaknuo druge da ostvare postavljene ciljeve.

Osnovno načelo rukovodstva[uredi | uredi kod]

S obzirom da ljudi nastoje slediti one koji im, prema njihovom mišljenju, nude sredstva za zadovoljenje njihovih vlastitih ciljeva, to znači da što više menadžeri razumiju ono što motivira podređene i kako ta motivacija djeluje, te što više u proizvođenju svojih akcija koriste to razumevanje, to će, verojatno, biti uspešniji kao vođe.[1]

Veštine rukovodstva[uredi | uredi kod]

 • sposobnost uspešnog i odgovornog korištenja moći (bez zloupotrebe)
 • sposobnost razumijevanja da ljudska bića imaju različite motive
 • sposobnost inspiriranja
 • sposobnost podsticanja motivacije.

Stilovi rukovodstva[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Stilovi vodstva

Svaki menadžer mora imati svoj stil vođstva i sam odlučuje na koji će način voditi organizaciju. Izbor stila vođstva zavisi od:

 • karakteristika vođe
 • sila koje dolaze od podređenih
 • sila koje definišu situaciju.

Situacijski (kontingencijski) pristup rukovodstvu[uredi | uredi kod]

Uspešnost vođstva se temelji na faktorima šire radne zajednice i stoga je teško reći koji stil vođstva je najbolji. Stil vođstva zavisi od konkretne situacije.

Dva su se naučnika najviše bavila ovim pristupom, Fred Fiedler(en) i Robert House(en).

Fiedlerov situacijski pristup[uredi | uredi kod]

Fiedler smatra da ljudi postaju vođe ne samo zbog osobnih karakteristika već i zbog različitih situacijskih činioca, te interakcije između vođe i članova skupine. On predlaže dva stila vođstva :

 • stil koji je orijentiran na zadatak
 • stil koji je orijentiran na dobre međuljudske odnose.

Fiedler je identifikovao tri kritične dimenzije koje mogu pomoći pri odabiru najuspješnijeg stila vođstva. To su:

 1. pozicija moći
  • stupanj do kojega moć pozicije omogućuje vođi pridobivanje članova skupine na slaganje s njegovim smjerom → organizacijski autoritet.
 2. struktura zadatka
  • stupanj do kojeg zadatak može biti jasno definiran.
  • stupanj do kojeg se ljudi mogu smatrati odgovornima za taj zadatak.
 3. odnosi vođe i članova skupine
  • najvažnija dimenzija jer se odnosi na stupanj do kojega članovi skupine simpatiziraju, veruju mu i spremni su ga slediti.

Teorija puta do cilja[uredi | uredi kod]

House smatra da je osnovna funkcija vođe da pojasni i postavi ciljeve, te da pomogne podređenima da pronađu najbolji put za dosezanje ciljeva i uklanjanje prepreka na tom putu. Bit ove teorije je da vođa utiče na put između ponašanja i ciljeva. To se može postići:

 • definisanjem pozicija i uloga
 • uklanjanjem prepreka postignuću
 • pridobivanjem pomoći članova skupine u postavljanju ciljeva
 • podsticanjem skupne kohezije
 • smanjivanjem stresa i vanjske kontrole.

Ova teorija takođe nije dala odgovor koji stil vodstva je najbolji. Definiše četiri stila vodstva :

 1. podržavajuće vodstvo
  • razmatra potrebe zaposlenih i stvara ugodnu organizacijsku klimu.
 2. participativno vodstvo
  • podređeni mogu utjecati na odluke nadređenih (rezultira povećanom motivacijom).
 3. instrumentalno vodstvo
  • daje podređenima smernice i šta se od njih očekuje.
 4. vodstvo orijentirano na postignuće
  • postavljanje izazovnih ciljeva, traženje poboljšanih rezultata i poverenje da će podređeni ostvariti visoke ciljeve.

Izvori[uredi | uredi kod]

 1. Weihrich, Koontz: Menedžment, MATE, Zagreb

Literatura[uredi | uredi kod]