Rizničar

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Rizničar (čuvar riznice) je osoba koja je odgovorna za vođenje poslova vezanih za upravljanje riznicom jedne organizacije ili jednog sistema. Osnovni zadatak rizničara je da čuva vrednosti. Prvobitno se reč rizničar odnosila na lice zaduženo za čuvanje dragocenosti, zlata i drugog blaga, ali je vremenom prešla u širu upotrebu i sada se može odnositi na osobu koja čuva vrednosti u širem smislu. U savremenom privrednom društvu rizničar je osoba zadužena za upravljanje sredstvima i rizicima a sa ciljem očuvanja finansijske stabilnosti i vrednosti čitavog privrednog društva.

Istorija

[uredi | uredi kod]
Atinska riznica u Delfima

U antičko doba, rizničar je bio posvećena osoba koja je imala pristup hramu-riznici u kojem su čuvane javne dragocenosti. Obično su takvi hramovi-riznice građeni u Delfima, Olimpiji i na ostrvu Delos. U srednjovekovnoj Srbiji (od doba kralja Milutina) vladarev rizničar je nosio titulu Protovestijar-a (grč. πρωτοβεστιάριος).

Podela

[uredi | uredi kod]

Državni rizničar

[uredi | uredi kod]

Državni rizničar vodi Državnu riznicu, koja je odgovorna za ekonomiju, finansije, prihode i rashode jedne zemlje. U nekim zemljama, može biti član Vlade (Državni ministar finansija ) - često najvažniji član nakon Premijera. Državna riznica je naziv službe pri Ministarstvu finansija Republike Hrvatske koja je zadužena je za upravljanje javnim novcem. U Srbiji, funkciju Državne riznice obavlja Uprava za trezor pri Ministarstvu finansija i nadležna je za izvršenje državnog budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje, poslove u vezi javnih plaćanja i druge poslove državnih finansija.

Privredni rizničar

[uredi | uredi kod]

U finansijskim institucijama i drugim privrednim društvima, rizničar (finansijski direktor, blagajnik, bankarski “treasurer“) je osoba koja svojim delovanjem teži da zaštiti vrednost privrednog društva od rizika kojima je u svom redovnom poslovanju izloženo. Izvori poslovnih rizika mogu biti različiti, te stoga privredni rizničar mora biti osoba koja raspolaže umećem razumevanja širokog spektra poslovnih aktivnosti. Rizničari su prvenstveno odgovorni za upravljanje rizikom likvidnosti, za upravljanje novcem i novčanim derivatima, za upravljanje aktivom i pasivom, za upravljanjem deviznim rizikom, za upravljanje tržišnim rizicima (rizikom promene kamatne stope)...

Rizničar u udruženjima i organizacijama

[uredi | uredi kod]

Mnoge organizacije, posebno neprofitne, kao što su dobrotvorne ustanove, crkve, humanitarne fondacije, zadužbine ili udruženja građana, imenuju rizničara (blagajnika) koji je odgovoran za upravljanje novčanim fondovima organizacije.

Udruženja rizničara

[uredi | uredi kod]

Postoje različita rizničarska udruženja u svetu. Međunarodna grupa rizničarskih udruženja (www.igta.org) sastoji se od oko 30 organizacija rizničara. U Evropi postoji Evropsko udruženje privrednih rizničara (www.eact.eu) koje je organizovano kao savez rizničarskih udruženja koje deluju na nacionalnom nivou. U Republici Hrvatskoj deluje "Hrvatska udruga korporativnih rizničara - HUKR" (www.treasury.hr)dok u Republici Srbiji postoji "Srpsko Udruženje Privrednih Rizničara - SUPRi" (www.treasury.rs Arhivirano 2016-09-23 na Wayback Machine-u)

Izvori

[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]