Rizničar

Izvor: Wikipedia

Rizničar, čuvar riznice, onaj koji rukuje, upravlja riznicom; žena rizničarka.

U današnjoj hrvatskoj administrativnoj terminologiji naziv za blagajnika neke organizacije.