Proizvod

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Proizvod (posao))
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Ovo je glavno značenje pojma Proizvod. Za druga značenja, v. Proizvod (razvrstavanje).

Proizvod je materijalni rezultat proizvodnje – sve ono što nekome možemo ponuditi da zadovolji njegovu potrebu ili želju (Kotler).

Totalni proizvod – skup materijalnih i nematerijalnih atributa koji zadovoljavaju neku potrošačevu potrebu – može biti fizički proizvod, usluga ili njihova kombinacija.

 • PT-totalni proizvod,
 • PPm-materijalni proizvod,
 • PPi-nematerijalni

Proizvod se može klasificirati u tri skupine:

 1. Potrošna dobra – koja se potroše u jednoj ili nekoliko upotreba
 2. Trajna dobra – koja izdrže višekratnu upotrebu
 3. Usluge – djelatnosti koja se nude na prodaju.

Dobra krajnje potrošnje mogu se podijeliti na:

 1. Konvencionalna dobra – kupuju se često i neposredno
 2. Posebna shopping dobra – kupac vrši selekciju prema kvalitetu, cijeni ili obliku
 3. Specijalna dobra – sa zavidnim karakteristikama – poseban napor kod kupovine
 4. Dobra koja se ne traže – o kojima kupac ne razmišlja da bi ih kupio.

Prema Kotleru valja voditi računa o pet razina proizvoda:

 • bitna korisnost - osnovna usluga ili korist koju kupac uistinu kupuje
 • generički proizvod – pretvorena bitna korisnost u neku osnovnu verziju određenog proizvoda
 • očekivani proizvod – grupa karakteristika i uvjeta što ih obično kupci očekuju i prihvataju prilikom kupovine takvog proizvoda
 • obogaćeni proizvod – onaj što uključuje dodatne usluge i koristi, a na osnovi kojih se ponuda jednog privrednog subjekta razlikuje od ponude konkurenta.
 • potencijalni proizvod – sva obogaćivanja i transformacije što bi ih se na takvom proizvodu moglo poduzeti u budućnosti.