Prirodni resursi

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Kišna šuma na otoku Fatu-Hiva, Otoci Marquesas je primjer nedirnutog prirodnog resursa.

Prirodni resursi su pojave, procesi ili objekti u prirodi koji utiču konstruktivno ili destruktivno na razvoj živih bića i njihovih aktivnosti. Čovek može koristiti prirodne resurse kao potencijale za razvoj. Prirodni resursi čoveku koriste za stanovanje, ishranu, proizvodnju energije i eksploataciju. Šteta koju čoveku nanose prirodni resursi se ispoljava u vidu bolesti, prirodnih nepogoda ili ugrožavanja životne sredine.

Osnovni prirodni resursi su:

Prirodni resursi se mogu podeliti na više načina na:

  • ograničene i neogranične
  • obnovljive i neobnovljive
  • biotičke i abiotičke

Prirodni resursi su ekonomska interpretacja prirodnog potencijala u smislu iskorištavanja prirode od strane čoveka. Prisustvo prirodnim resursima predstavlja mogućnost za njihovu ekspoloataciju. Prirodni resursi su definisani ljudskom percepcijom, navikama i potrebama, ono što predstavlja resurs u jednoj kulturi ne mora biti percipirano kao potencijal za stvaranje bogatstva u drugoj kulturi.