Prijevod

Izvor: Wikipedia

Prevođenje u najširem smislu označava prijenos smislenog sadržaja iz jednog izražajnog medijuma u drugi, a u koju svrhu se koriste prevodioci, tumači, kodeks paralelnih simbola, posebne mašine ili računalni programi. Najuobičajenije značenje pojma, pak, označava pretakanje riječi i teksta iz jednog jezika u drugi. U još užem smislu se pod prevođenjem podrazumijeva pismeno prevođenje; za usmeno prevođenje se tada koristi izraz tumačenje.

Kod prevođenja se razlikuje doslovno prevođenje - gdje se nastoji zadržati što je moguće više formalne strukture originalnog teksta; te slobodno prevođenje u kome se nastoji zadržati "duh" izvornika.

Prevedeni tekst se naziva prevod.

Pismeno prevođenje[uredi - уреди]

Prevođenje je intelektualno veoma zahtevan posao koji od prevodioca zahteva mnogo koncetracije i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi. Procesu prevođenja prethodi upoznavanje sa materijom i relevantnom literaturom. Pismeno prevođenje podrazumeva prevod fizičkih dokumenata (u štampanoj ili elektronskoj formi). U oba slučaja, prevodilac najčešće dobija materijal u elektronskoj formi te ga na svom računaru obrađuje i uređuje sa ili bez pomoći nekog softverskog alata za prevođenje (TRADOS, NEUROTRAN, itd).

Pored online prevodioca postoje i agencije koje automatski vrše profesionalne prevode, kao što je, na primer, webprevodi.com ili druge. Webprevodi je primer jednog od prvih internet sajtova u Srbiji koji ima stranicu za automatski upload tekstualnih fajlova na server, odakle se isti šalje slobodnom prevodiocu, a sve na osnovu kriterijuma i upisanih podataka.

Usmeno prevođenje (tumačenje)[uredi - уреди]

Usmeno prevođenje (tumačenje) se deli na simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje - analiza sadržaja - anticipiranje onoga što još nije izrečeno - prevod na ciljni jezik - govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca, tako da jedan prevodilac može kvalitetno prevoditi najviše 30 do 40 minuta. U tom slučaju, za prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati 2 simultana prevodioca koji se međusobno smenjuju tokom prevođenja.

Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje, tj. kada izlagač; završi izlaganje u celosti ili prevođenje u kratkim odlomcima (kod zahtevnih tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa okruglih stolova, u okviru manjih radnih grupa i sl.