Prebivalište

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Prebivalište (domicil) stalno je boravište, tj. pravni naziv za mjesto gdje se neka osoba nastani s namjerom da tu stalno prebiva; služi kao osnova za određivanje mjesne nadležnosti suda, odnosno tijela državne i javne vlasti.

Prebivalište u hrvatskom zakonodavstvu[uredi | uredi kod]

Do odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske iz 2000. godine, od građana se prigodom prijave prebivališta zahtijevalo dokazivanje osiguranog stalnog stana odnosno kuće te je tijelo državne uprave koje vodi postupak upisa u očevidnik prebivališta, tzv. JRO (Jedinstveni registar osoba) imalo pravo odbiti upis u slučaju nepostojanja dokaza o zaposlenju ili drugom izvoru prihoda. Takva praksa je prethodno navedenom odlukom ukinuta, a Sud je naglasio kako Ustav ne poznaje pojam "prebivalište", već samo "boravište". Stoga se pod ustavni pojam "boravište" mora podvesti i zakonski pojam "prebivalište", u značenju trajnog boravišta u mjestu u kojem građanin ima namjeru trajno živjeti, bez drugih ograničenja. Dakle, i prebivalište iz članka 2. stavka 1. i boravište iz članka 5. Zakona o prebivalištu i boravištu građana treba smatrati boravištem u smislu odredbe članka 32. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

Nitko nema pravo ograničiti ili onemogućiti prijavu prebivališta građaninu koji u nekom mjestu nema osigurano stalno stanovanje, nitko nema pravo ograničiti slobodan izbor prebivališta i tako ograničavati ili onemogućavati ustavno pravo građanina na slobodno kretanje i dovoditi do nesuglasja s temeljnom vrednotom jednakosti iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske. Ograničenje prava kretanja moguće je samo temeljem nužnosti, a radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

Izvori[uredi | uredi kod]

  • Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, broj U-I-496/1998 od 19. I. 2000, o ukidanju pojedinih odredbi Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine", br. 11/00. od 28. I. 2000).
  • Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine", br. 53/91. od 8. X. 1991).
  • Članak 11. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 26/93. i 29/94).