Popis gradova u Sjevernoj Koreji

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Gradovi u Sjevernoj Koreji
Rang Ime Procjena
u 2005
Administracija
Latinsko
pismo
Hangeulsko
pismo
Hanjasko
pismo
1. Pjöngjang 평양 平壤 2 926 443 Pjöngjang
2. Hamhŭng 함흥 咸興 559 056 Hamgyŏng-namdo
3. Namp'o 남포 南浦 450 723 P'yŏngan-namdo
4. Hŭngnam 흥남 興南 346 082 Hamgyŏng-namdo
5. Kaesŏng 개성 開城 338 155 Hwanghae-pukto
6. Wŏnsan 원산 元山 329 207 Kangwŏn-do
7. Ch'ŏngjin 청진 淸津 325 489 Hamgyŏng-pukto
8. Sinŭiju 신의 新義 288 112 P'yŏngan-pukto
9. Haeju 해주 海州 222 396 Hwanghae-namdo
10. Kanggye 강계 江界 209 530 Chagang-do
11. Kimch'aek 김책 金策 195 217 Hamgyŏng-pukto
12. Sariwŏn 사리 沙里 154 942 Hwanghae-pukto
13. Songnim 송림 松林 152 425 Hwanghae-pukto
14. P'yŏngsŏng 평성 平城 119 173 P'yŏngan-namdo
15. Hyesan 혜산 惠山 97 794 Ryanggang-do
16. Sinp'o 신포 新浦 76 427 Hamgyŏng-namdo
17. Hongwŏn 홍원 洪原 70 923 Hamgyŏng-namdo
18. Chŏngpyŏng 정평 定平 69 661 Hamgyŏng-namdo
19. Tanch'ŏn 단천 端川 68 768 Hamgyŏng-namdo
20. Rajin 라진 區域 66 224 Rasŏn
21. Pukchŏng 북청 北靑 64 842 Hamgyŏng-namdo
22. Ongjin 옹진 甕津 64 247 Hwanghae-namdo
23. Kilchu 길주 吉州 63 652 Hamgyŏng-pukto
24. Sinchang 삼죽 的網 57 102 Hamgyŏng-namdo
25. Chaeryŏng 재령 載寧 53 330 Hwanghae-namdo
26. Hŭich'ŏn 희천 熙川 50 388 Chagang-do
27. Anju 안주 安州 50 196 P'yŏngan-namdo
28. Ŭiju 의주 義州 50 081 P'yŏngan-pukto
29. Sunch'ŏn 순천 順天 44 517 P'yŏngan-namdo
30. Hoeryŏng 회령 會寧 43 831 Hamgyŏng-pukto
31. Tŏkch'ŏn 덕천 德川 40 495 P'yŏngan-namdo
32. Ch'osan 초산 楚山 40 390 Chagang-do
33. Sŭngho 승호 勝湖 39 841 Pjöngjang
34. Changyŏn 장연 長淵 39 368 Hwanghae-namdo
35. Sinchŏn 신천 信川 38 370 Hwanghae-namdo
36. Sunan 순안 順安 36 671 Pjöngjang
37. Hwangju 황주 黃州 35 641 Hwanghae-pukto
38. Kyŏngsŏng 경성 鏡城 35 604 Hamgyŏng-pukto
39. Yonghŭng 35 312 Hamgyŏng-namdo
40. Aoji 34 248 Hamgyŏng-pukto
41. Ranam 라남 羅南 34 055 Hamgyŏng-pukto
42. Pyŏngsan 평산 平山 32 757 Hwanghae-pukto
43. Kosŏng 고성 固城 32 240 Kangwŏn-do
44. Anbyŏn 안변 安邊 31 845 Kangwŏn-do
45. Chigyŏng 31 091 Hamgyŏng-namdo
46. Kusŏng 구성 龜城 30 902 P'yŏngan-pukto