Ponuda i potražnja

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

U mikroekonomskoj teoriji, djelomični ekvilibrij ponude i potražnje predstavlja ekonomski model koji je originalno razvio Alfred Marshall u nastojanju da opiše, objasni i predvidi promjene u cijeni i količini roba koje se prodaju na kompetitivnim tržištima.

Ovaj model formalizira teorije koje su koristili ekonomisti prije Marshalla, te predstavlja jedan od najosnovnijih modela koje koriste moderne ekonomske škole, te su na osnovu njega stvoreni daleko složeniji i detaljniji ekonomski modeli i teorije.

Teorija ponude i potražnje je važna jer u određenim ekonomskim školama nudi objašnjenje mehanizama tržišne ekonomije koji određuju alokaciju resursa. No, za razliku od nekih drugih ekvilibrijskih modela, redoslijedi ponude su fiksirani neobjašnjenim silama.