PKA

Izvor: Wikipedia

Termin PKA ima više značenja.

  • PKA je proteinska kinaza A.
  • pKA je oznaka za konstantu disocijacije kiseline.