Normalizacija

Izvor: Wikipedia

Termin normalizacija ima više značenja.