Multimedija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Multimediji ili multimedija (engl. multimedia < lat. multus: mnogi + medium: medij; sredstvo), sadržaj koji upotrebljava kombinaciju različitih oblika sadržaja. Stoga se razlikuju od medija koji upotrebljavaju samo rudimentarne kompjuterske prikaze kao npr. isključivo tekstove ili tradicionalne oblike štampanog ili ručno proizvedenog materijala. Multimediji uključuju kombinaciju teksta, zvuka, statičnih slika, animacije, videa ili interaktivnih oblika sadržaja.

Multimedijima se nazivaju mediji koji su kombinacija više različitih medija. Multimedije karakteriše multimedijalni doživljaj, po pojavnim oblicima (perceptivnim vidovima informacija, tj. logičkoj strukturi) i prenosnim putevima(fizički prenosnim putevima) višestruk, simultan, snažan doživljaj, u najširem smislu to je protok informacija između izvođača i publike. Ovaj pojam se susreće i u svetu zabave (muzike, video i kompjuterskih igrica...) ali i u telekomunikacijama i svetu kompjutera.

Multimediji mogu biti:
Tekst
Zvuk
Slika
Animacija
Video
Interaktivnost

Smatra se da je multimedij postao fenomen savremenog društva,koji u najužem smislu možemo posmatrati kao papir, vazduh, elektromagnetno polje putem kojih se prenose informacije, a u najširem sredstvo u procesu interakcije čoveka sa okruženjem. Ako se podaci koji se unose u medij posmatraju kao energija koja deformiše prostorno vremensku strukturu, onda čovek taj "signal" može da uoči, tj. detektuje i to svojim čulima (sluh, vid) ili posredno, preko uređaja koji informaciju pretvaraju u oblik koji čovek može da detektuje. Multimediji su složeni tehničko tehnološki sistemi (telekomunikacioni sistemi, računarske mreže i sl.) Zapravo njihov razvoj je tesno povezan sa tehničko-tehnološkim razvojem.

Medij[uredi | uredi kod]

U računarstvu medij je nosilac ili prenosilac podataka. Procesi koje obuhvata rad računara sa medijima su akvizicija, skladištenje, reprezentacija, razmena, obrada iprezentacija medijskih podatahmenu veza između njih. Na primer korisniku se tekst može saopštiti na osnovu datoteke koja sadrži bit mapiranu sliku u rasterskom grafičkom podsistemu, kolekcijom vektorskih grafičkih primitiva, HTML stranicom...)
Perceptivni medij je pojavni oblik

Multimedijalna komunikacija[uredi | uredi kod]

Multimedijalna komunikacija je istovremeno korišćenje više medija (poput filma koji objedinjuje slike i zvuk, animaciju...) ili simultano korišćenje više načina komuniciranja (spoj teksta i fotografije, tj. slike, grafike i sl.)

Multimedijalni informacioni sistem[uredi | uredi kod]

U računarstvu medij je prenosilac podatka. Multimedijalni informacioni sistem je informacioni sistem koji može da podrži interatkivnu komunikaciju korisnika sa računarskim sistemom i to u realnom vremenu, simultanim korišćenje različitih pojavnih oblika informacija (tekst, grafika, slika, muzika i sl).

Programi za pravljenje multimedijalnih sadržaja[uredi | uredi kod]

Vidi još[uredi | uredi kod]