Monizam

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Monizam je metafizički ili filozofski stav koji sve pojave svodi na jedan jedinstveni duhovni ili materijalni princip po kojem je svijet ono apsolutno razumljivo samo po sebi i objašnjava se samim sobom, za razliku od dualizma i pluralizma koji prihvataju dva ili više temeljnih principa. Osnivač monizma bio je Ernst Haeckel. Haeckel je od darvinizma učinio neku vrstu religijske prirodne filozofije koju je nazvao monizam. Vjerovao je da će monizam, ta religija znastvenog materijalizma,iskorijeniti ne samo dualizam već i kršćanstvo. Kao protulijek kršćanstvu,monizam je neobična mješavina čistog materijalizma i kvazipanteističkog obožavanja prirode. Po Haeckelu i monistima,kršćanska predrasuda po kojoj svaki pripadnik ljudske vrste posjeduje nematerijalnu dušu imala je za posljedicu zaštitu slabijih od surovosti prirodnog odabira. Monizmu je bila potrebna medicina koja će istodobno liječiti i ubijati. Ova nova medicina neće samo promicati ubijanje već i samoubojstvo.

Nazvan prema grčkoj riječi monos, što znači jedan. Da je bitak (srž, ono što nas čini i ispunjava) samo jedan. Kod Platona je bitak bila ideja.