Malavi (narod)

Izvor: Wikipedia

Malavi ili Maravi je naziv za Bantu etničku skupinu koja je oko godine 1400. migrirala iz južnog Konga na područje današnjeg jezera Malavi, kome su, isto kao i istoimenoj budućoj državi dali ime.

Pleme se nakon određenog vremena podijelilo na današnje etničke skupine Chewa - koja je naselila zapadnu i Nyanja, koja je naselila istočnu obalu jezera.