Makdauel

Izvor: Wikipedia

Makdauel se može odnositi na