MUD

Izvor: Wikipedia
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

MUD je skraćenica engleskog izraza multi-user dungeon. U prevodu, ovaj engleski izraz znači "više-korisnički splet lokacija". MUD označava jedan tip više-igračke računarske igre u kojem se cela interakcija između igre i igrača, kao i između dva ili više igrača odigrava putem teksta.

Doslovan prevod izraza engleske reči dungeon srpskohrvatskim "tamnica" ne prenosi ekvivalentno značenje izraza dungeon u razmatranoj sintagmi. Prevod koji predlažemo za termin dungeon glasi "splet lokacija". Lokacija, naime, predstavlja strukturni element simuliranog sveta. Taj simulirani svet, unutar kojeg se obično odvija igra, čini jedan od ključnih sastavnih delova MUD-a, i sastoji se od spleta lokacija.

Reprezentacija lokacije i objekata koji se nalaze na njoj je potpuno tekstualna. U tom pogledu, MUD je identičan interaktivnoj prozi. Igrač, koji je unutar igre predstavljen jednim likom, likom koji se nalazi na lokaciji unutar igre, zadaje tom liku naredbe putem unosa teksta. Putem tih naredbi lik interreaguje sa drugim objektima na lokaciji unutar simuliranog univerzuma igre.