MKB-10 Poglavlje XIV: Bolesti genitourinarnog sistema

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

(N00-N39) - Bolesti genitalno-urinarnog sustava: urinarni sustav

[uredi | uredi kod]

(N00-N08) - Glomerulski poremećaji

[uredi | uredi kod]
 • N00 Akutni nefritički sindrom
 • N00.0 Akutni nefritički sindrom
  • N01 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
  • N01.0 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
 • N02 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
  • N02.0 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
 • N03 Kronični nefritički sindrom
  • N03.0 Kronični nefritički sindrom
 • N04 Nefrotski sindrom
  • N04.0 Nefrotski sindrom
 • N05 Nespecificirani nefritički sindrom
  • N05.0 Nespecificirani nefritički sindrom
 • N06 Izolirana proteinurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
  • N06.0 Izolirana proteiurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
 • N07 Nasljedna (hereditarna) nefropatija koja nije svrstana drugamo
 • N08* Glomerulski poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
  • N08.0* Glomerulski poremećaji u zaraznim i parazitarnim bolestima
  • N08.1* Glomerulski poremećaji u neoplastičnim bolestima
  • N08.2* Glomerulski poremećaji kod krvnih bolesti i poremećaja
  • N08.3* Glomerulski poremećaji u šećernoj bolesti (E10-E14 sa zajedničkom četvrtom znamenkom .2)
  • N08.4* Glomerulski poremećaji u drugim endokrinim, nutritivnim i metaboličkim bolestima
  • N08.5* Glomerulski poremećaji u bolestima sistemnoga vezivnog tkiva
  • N08.8* Glomerulski poremećaji u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N10-N16) - Bubrežne tubulointersticijske bolesti

[uredi | uredi kod]
 • N10 Akutni tubulointersticijski nefritis
  • N10.0 Akutni tubulointersticiski nefritis
 • N11 Kronični tubulointersticijski nefritis
  • N11.0 Neopstruktivni kronični pijelonefritis udružen s refluksom
  • N11.1 Kronični opstruktivni pijelonefritis
  • N11.8 Drugi kronični tubulointersticijski nefritis
  • N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, nespecificirani
 • N12 Tubulointersticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični
  • N12.0 Tubulointrsticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični
 • N13 Opstruktivna i refluksna uropatija
  • N13.0 Hidronefroza s opstrukcijom uretero-pelvičnog spoja
  • N13.1 Hidronefroza sa suženjem uretera, nesvrstana drugamo
  • N13.2 Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom (začepljenjem) uslijed kamenca
  • N13.3 Druga i nespecificirana hidronefroza
  • N13.4 Hidroureter
  • N13.5 Presavinuće (kinking) i suženje uretera bez hidronefroze
  • N13.6 Pionefroza
  • N13.7 Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom
  • N13.8 Druga opstruktivna i refluksna uropatija
  • N13.9 Opstruktivna i refluksna uropatija, nespecificirana
 • N14 Tubulointersticijska i tubulska stanja uzrokovana lijekovima i teškim metalima (kovinama)
  • N14.0 Analgezijska nefropatija
  • N14.1 Nefropatija uzrokovana drugim lijekovima, medikamentima i biološkim tvarima
  • N14.2 Nefropatija uzrokovana nespecificiranim lijekom, medikamentom ili biološkom tvari
  • N14.3 Nefropatija uzrokovana teškim kovinama
  • N14.4 Toksična nefropatija nesvrstana drugamo
 • N15 Druge tubulointersticijske bolesti bubrega
  • N15.0 Balkanska endemska nefropatija (endemska nefropatija)
  • N15.1 Bubrežni i perinefritički apsces
  • N15.8 Druge specificirane tubulointersticijske bolesti bubrega
  • N15.9 Bubrežna tubulointersticijska bolest, nespecificirana bubrežna infekcija, BPO
 • N16* Bubrežni tubulointersticijski poremaćaji u bolestima svrstanima drugamo
  • N16.0* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u zaraznim i parazitarnim bolestima, svrstanima drugamo
  • N16.1* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u neoplastičnim bolestima
  • N16.2* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u krvnim bolestima i poremećajima imunološkog mehanizma
  • N16.3* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u metaboličkim bolestima
  • N16.4* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u sistemnim poremećajima vezivnoga tkiva (kalogenoze)
  • N16.5* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u odbacivanju presatka (transplantata) (T86.-)
  • N16.8* Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N17-N19) - Bubrežno zatajenje

[uredi | uredi kod]
 • N17 Akutno bubrežno zatajenje (akutna bubrežna insuficijencija)
  • N17.0 Akutno bubrežno zatajenje s tubulskom nekrozom
  • N17.1 Akutno bubrežno zatajenje s akutnom kortikalnom nekrozom
  • N17.2 Akutno bubrežno zatajenje s medularnom nekrozom
  • N17.8 Drugo akutno bubrežno zatajenje
  • N17.9 Akutno bubrežno zatajenje, nespecificirano
 • N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija)
  • N18.0 Terminalna (end-stage) bubrežna bolest
  • N18.8 Drugo kronično bubrežno zatajenje
  • N18.9 Kronično bubrežno zatajenje, nespecificirano
 • N19 Nespecificirano bubrežno zatajenje

(N20-N23) - Urolitijaza

[uredi | uredi kod]
 • N20 Kamenac bubrega i uretera
  • N20.0 Kamenac u bubregu
  • N20.1 Kamenac u ureteru (mokraćovodu)
  • N20.2 Bubrežni kamenac s kamencem utetera
  • N20.9 Mokraćni kamenac, nespecificirano
 • N21 Kamenac donjega mokraćnog sustava
  • N21.0 Kamenac u mjehuru
  • N21.1 Kamenac u mokraćnoj cijevi (uretri)
  • N21.8 Kamenac ostalih dijelova donjega mokraćnoga sustava
  • N21.9 Kamenac donjih mokraćnih putova, nespecificiran
 • N22* Kamenac mokraćnog puta (sustava) u bolestima svrstanima drugamo
  • N22.0* Mokraćni kamenac u shistosomijazi (bilharciozi) (B65.-)
  • N22.8* Kamenac mokraćnoga sustava u drugim bolestima svrstanima drugamo
 • N23 Nespecificirane bubrežne kolike
  • N23.0 Nespecificirane bubrežne kolike

(N25-N29) - Drugi poremećaji bubrega i uretere

[uredi | uredi kod]
 • N25 Poremećaji zbog oštećenja funkcije bubrežnih tubula
  • N25.0 Bubrežna osteodistrofija
  • N25.1 Nefrogeni dijabetes insipidus
  • N25.8 Drugi poremećaji nastali zbog oštećene funkcije bubrežnih tubula
  • N25.9 Poremećaj nastao zbog oštećenja tubularne funkcije, nespecificiran
 • N26 Nespecificiran skvrčeni bubreg
  • N26.0 Nespecificiran skvrčeni bubreg
 • N27 Maleni bubreg nepoznata uzroka
  • N27.0 Maleni bubreg, jednostrano
  • N27.1 Maleni bubreg obostrano
  • N27.9 Maleni bubreg, nespecificirano
 • N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera, nesvrstani drugamo
  • N28.0 Ishemija i infarkt bubrega
  • N28.1 Bubrežna cista, stečena
  • N28.8 Drugi sepcificirani poremećaji bubrega i uretera
  • N28.9 Poremećaji bubrega i uretera, nespecificirani
 • N29* Ostali poremećaji bubrega i uretera u bolestima svrstanima drugamo
  • N29.0* Kasni sifilis bubrega (A52.7)
  • N29.1* Drugi poremećaji bubrega i uretera u zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
  • N29.8* Drugi poremećaji bubrega i uretera u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N30-N39) - Drugi poremećaji urinarnog sustava

[uredi | uredi kod]
 • N30 Upala mokraćnog mjehura (cistitis)
  • N30.0 Akutni cistitis
  • N30.1 Intersticijski cistitis (kronični)
  • N30.2 Drugi kronični cistitis
  • N30.3 Trigonitis
  • N30.4 Iradijacijski cistitis
  • N30.8 Drugi cistitis
  • N30.9 Cistitis, nespecificiran
 • N31 Neuromuskularna disfunkcija mokraćnoga mjehura, nesvrstana drugamo
  • N31.0 Neinhibirani neuropatski (neurogeni) mjehur, nesvrstan drugamo
  • N31.1 Refleksni neuropatski mjehur, nesvrstan drugamo
  • N31.2 Flakcidni (mlohavi) neuropatski mjehur nesvrstan drugamo
  • N31.8 Druga neuromuskularna disfunkcija mjehura
  • N31.9 Neuromusklarna disfunkcija mjehura, nepsecificirana
 • N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura
  • N32.0 Opstrukcija vrata mjehura
  • N32.1 Vezikointestinalna fistula
  • N32.2 Vezikalna fistula, nesvrstana drugamo
  • N32.3 Divertikul mjehura
  • N32.4 Ruptura (razdor) mjehura, netraumatska
  • N32.8 Drugi specificirani poremećaji mjehura
  • N32.9 Poremećaj mjehura, nespecificiran
 • N33 Poremećaji mjehura u bolestima svrstanima drugamo
  • N33.0* Tuberkulozni cistitis (A18.1)
  • N33.8* Poremećaji mjehura u drugim bolestima svrstanima drugamo
 • N34 Uretritis i uretralni sindrom
  • N34.0 Uretralni apsces (apsces uretre)
  • N34.1 Nespecifični uretritis
  • N34.2 Drugi uretritis
  • N34.3 Uretralni sindrom, nespecificiran
 • N35 Striktura (suženje) uretre
  • N35.0 Posttraumatska uretralna striktura (suženje)
  • N35.1 Postinfektivno suženje uretre, nesvrstano drugamo
  • N35.8 Druga uretralna striktura
  • N35.9 Uretralna striktura, nespecificirana
 • N36 Drugi poremećaji uretre
  • N36.0 Uretralna fistula (fistula mokraćne cijevi)
  • N36.1 Uretralni divertikul
  • N36.2 Uretralni karunkul
  • N36.3 Prolabirana uretralna sluznica
  • N36.8 Drugi specificirani poremećaji uretre
  • N36.9 Poremećaj uretre, nespecificiran
 • N37* Uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
  • N37.0 Uretritis u bolestima svrstanima drugamo
  • N37.8* Drugi uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
 • N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava
  • N39.0 Infekcija urinarnoga trakta, lokacija neoznačena
  • N39.1 Perzistirajuća proteinurija, nespecificirana
  • N39.2 Ortostatska proteinurija nespecificirana
  • N39.3 Stresna inkontinencija
  • N39.4 Druga specificirana urinarna inkontinencija
  • N39.8 Drugi specificirani poremećaji mokraćnog sustava
  • N39.9 Poremećaj mokraćnog sustava, nespecificiran

(N40-N99) - Bolesti genitalno-urinarnog sustava: zdjelica, spolni organi i dojke

[uredi | uredi kod]

(N40-N51) - Bolesti muškog spolnog organa

[uredi | uredi kod]
 • N40 Hipertenzija prostate
  • N40.0 Hipertenzija prostate
 • N41 Upalne bolesti prostate
  • N41.0 Akutni prostatitis
  • N41.1 Kronični prostatitis
  • N41.2 Apsces prostate
  • N41.3 Prostatocistitis
  • N41.8 Druge upalne bolesti prostate
  • N41.9 Upalna bolest prostate, nespecificirana
 • N42 Drugi poremećaji prostate
  • N42.0 Kamenac prostate
  • N42.1 Kongestija i hemoragija prostate
  • N42.2 Atrofija prostate
  • N42.8 Drugi specificirani poremećaji prostate
  • N42.9 Poremećaj prostate, nespecificiran
 • N43 Hidrokela i spermatokela
  • N43.0 Cistična hidrokela
  • N43.1 Inficirana hidrokela
  • N43.2 Druga hidrokela
  • N43.3 Hidrokela, nespecificirana
  • N43.4 Spermatokela
 • N44 Torzija testisa
  • N44.0 Torzija testisa
 • N45 Orhitis i epididimitis
  • N45.0 Orhitis, epididimitis i epididimoorhitis s apscesom
  • N45.9 Orhitis, epididimitis i epididimoorhitis bez apscesa
 • N46 Muška neplodnost
  • N46.0 Muška neplodost
 • N47 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza
  • N47.0 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza
 • N48 Drugi poremećaji penisa
  • N48.0 Leukoplakija penisa
  • N48.1 Balanopostitis
  • N48.2 Drugi upalni poremećaji penisa
  • N48.3 Prijapizam
  • N48.4 Impotencija organskog podrijetla
  • N48.5 Ulkus penisa (ulcer) (čir)
  • N48.6 Balanitis xerotica obliterans
  • N48.8 Drugi specificirani poremećaji penisa
  • N48.9 Poremećaj penisa, nespecificiran
 • N49 Upalni poremećaji muških spolnih organa, nesvrstani drugamo
  • N49.0 Upalni poremećaji sjemene vrećice (vezikule seminalis)
  • N49.1 Upalni poremećaji sjemenovoda, tunike vaginalis i vasa deferensa
  • N49.2 Upalni poremećaji skrotuma
  • N49.8 Upalni poremećaji drugih specificiranih muških genitalnih organa
  • N49.9 Upalni poremećaji nespecificiranoga muškoga spolnog organa
 • N50 Drugi poremećaji muških spolnih organa
  • N50.0 Atrofija testisa
  • N50.1 Vaskularni poremećai muških splnih organa
  • N50.8 Drugi specificirani poremećaji muških spolnih organa
  • N50.9 Poremećaji muških splnih organa, nespecificirani
 • N51* Poremećaji muških genitalnih organa u bolestima svrstanima drugamo
  • N51.0* Poremećaji prostate u bolestima svrstanima drugamo
  • N51.1* Poremećaji testisa i epididimisa u bolestima svrstanima drugamo
  • N51.2* Balanitis u bolestima svrstanima drugamo
  • N51.8* Drugi poremećaji muških spolnih organa u bolestima svrstanima drugamo

(N60-N64) - Poremećaji dojke

[uredi | uredi kod]
 • N60 Benigna (doboročudna) displazija dojke
  • N60.0 Solitarna cista dojke
  • N60.0 Upalni poremećaji dojke
  • N60.1 Difuzna cistična mastopatija
  • N60.2 Fibroadenoza dojke
  • N60.3 Fibroskleroza dojke
  • N60.4 Ektazija (proširenje) mamornog sukusa
  • N60.8 Druge benigne displazije dojke
  • N60.9 Benigna displazija dojke, nespecificirana
 • N61 Upalni poremećaji dojke
 • N62 Hipertrofija dojke
  • N62.0 Hipertrofija dojke
 • N63 Nespecificirana kvrga u dojci
  • N63.0 Nespecificirana kvrga u dojci
 • N64 Drugi poremećaji dojke
  • N64.0 Fisura i fistula bradavice
  • N64.1 Masna nekroza dojke
  • N64.2 Atrofija dojke
  • N64.3 Galaktoreja nepovezana s porođajem
  • N64.4 Mastodinija (bolne dojke)
  • N64.5 Ostali znakovi i simptomi na dojkama
  • N64.8 Drugi specificirani poremećaji dojki
  • N64.9 Poremećaj dojke, nespecificiran

(N70-N77) - Upalni poremećaji zdjelice žena

[uredi | uredi kod]
 • N70 Salpingitis i ooforitis (oophoritis)
  • N70.0 Akutni salpingitis i ooforitis
  • N70.1 Kronični salpingitis i ooforitis
  • N70.9 Salpigitis i ooforitis, nespecificiran
 • N71 Upala maternice, osim vrata (cerviksa)
  • N71.0 Akutna upala maternice
  • N71.1 Kronična upala maternice
  • N71.9 Upala maternice, nespecificirana
 • N72 Upale vrata maternice
  • N72.0 Upale vrata maternice
 • N73 Druge zdjelične upale u žena
  • N73.0 Akutni parametritis i zdjelični celulitis
  • N73.1 Kronični parametritis i celulitis zdjelice
  • N73.2 Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis
  • N73.3 Akutni zdjelični peritonitis
  • N73.4 Kronični zdjelični peritonitis
  • N73.5 Zdjelični peritonitis, nespecificiran
  • N73.6 Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u žena
  • N73.8 Druge specificirane ženske pelvične upalne bolesti
  • N73.9 Zdjelična upalna bolest žena, nespecificirana
 • N74* Upalni poremećaji zdjelice žena u bolestima svrstanima drugamo
  • N74.0* Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.1)
  • N74.1* Tuberkulozna zdjelična upala u žene (A18.1)
  • N74.2* Sifilitična zdjelična upala u žene (A51.4, A52.7)
  • N74.3* Gonokokna zdjelična upala u žene (A54.2)
  • N74.4* Klamidijska zdjelična upala u žene (A56.1)
  • N74.8* Zdjelični upalni poremećaji žene u drugim bolestima svrstanima drugamo
 • N75 Bolesti Bartholinove žlijezde
  • N75.0 Cista Bartholinove žlijezde
  • N75.1 Apsces Bartholinove žlijezde
  • N75.8 Druge bolesti glandule Bartholini
  • N75.9 Bolest Bartholinove žlijezde, nespecificirana
 • N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice)
  • N76.0 Akutni vaginitis (akutna upala rodnice)
  • N76.1 Subakutni i kronični vaginitis
  • N76.2 Akutni vulvitis (akutna upala stidnice)
  • N76.3 Subakutni i kronični vulvitis
  • N76.4 Apsces vulve
  • N76.5 Ulceracija vagine
  • N76.6 Ulceracija vulve
  • N76.8 Druga specificirana upala vagine i vulve
 • N77* Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo
  • N77.0* Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
  • N77.1* Vaginitis, vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo
  • N77.8* Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima drugamo

(N80-N98) - Neupalni poremećaji ženskoga spolnog sustava

[uredi | uredi kod]
 • N80 Endometrioza
  • N80.0 Endometrioza maternice
  • N80.1 Endemetrioza ovarija
  • N80.2 Endometrioza tube uterine
  • N80.3 Endometrioza pelvičnog peritoneuma
  • N80.4 Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine
  • N80.5 Endometrioza crijeva
  • N80.6 Endometrioza kožnog ožiljka
  • N80.8 Druga endometrioza
  • N80.9 Endometrioza, nespecificirana
 • N81 Prolaps ženskih genitala
  • N81.0 Uretrokela žene
  • N81.1 Cistokela
  • N81.2 Nepotpuni uterovaginalni prolaps
  • N81.3 Potpuni uterovaginalni prolaps
  • N81.4 Uterovaginalni prolaps, nespecificiran
  • N81.5 Vaginalna enterokela
  • N81.6 Rektokela
  • N81.8 Drugi prolaps ženskih genitala
  • N81.9 Prolaps ženskih genitala, nespecificiran
 • N82 Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav
  • N82.0 Vezikovaginalna fistula
  • N82.1 Druge fistule ženskog genitourinarnog sustava
  • N82.2 Fistula između rodnice i tankog crijeva
  • N82.3 Fistula između rodnice i debeloga crijeva
  • N82.4 Druge fistule ženskoga intestinalno-genitalnoga sustava
  • N82.5 Fistule između ženskog spolnog sustava i kože
  • N82.8 Druge fistule ženskoga spolnog sustava
  • N82.9 Fistula ženskoga spolnog sustava, nespecificirana
 • N83 Neupalni poremećaji ovarija, jajovoda i širokog ligamenta
  • N83.0 Folikularna cista jajnika
  • N83.1 Cista žutog tijela (corpus luteum)
  • N83.2 Druge i nespecificirane ovarijske ciste
  • N83.3 Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube)
  • N83.4 Prolaps i hernija jajnika i jajovoda
  • N83.5 Torzija jajnika,"peteljke" jajnika i jajovoda
  • N83.6 Haematosalpinx
  • N83.7 Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum)
  • N83.8 Drugi neupalni poremećaji jajnika, jajovoda i širokog ligamenta
  • N83.9 Neupalni poremećaji jajnika, jajovoda i širokog ligamenta, nespecificirani
 • N84 Polip ženskoga spolnog sustava
  • N84.0 Polip tijela maternice
  • N84.1 Polip vrata maternice
  • N84.2 Polip rodnice
  • N84.3 Polip vulve
  • N84.8 Polip drugih dijelova ženskog spolnog sustava
  • N84.9 Polip ženskog spolnog sustava, nespecificiran
 • N85 Drugi neupalni poremećaji maternice, izuzevši vrat
  • N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija
  • N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija
  • N85.2 Hipertrofija uterusa
  • N85.3 Subinvolucija maternice
  • N85.4 Malpozicija maternice
  • N85.5 Inverzija maternice
  • N85.6 Intrauterine sinehije (srasline)
  • N85.7 Hematometra
  • N85.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice
  • N85.9 Neupalni poremećaj maternice, nespecificiran
 • N86 Erozija i ektropija vrata maternice
  • N86.0 Erozija i ektropija vrata maternice
 • N87 Displazija vrata maternice
  • N87.0 Blaga cervikalna displazija
  • N87.1 Umjerena cervikalna displazija
  • N87.2 Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo
  • N87.9 Displazija vrata maternice, nespecificirana
 • N88 Drugi neupalni poremećaji vrata maternice
  • N88.0 Leukoplakija vrata maternice
  • N88.1 Stara laceracija vrata maternice
  • N88.2 Striktura i stenoza vrata maternice
  • N88.3 Insuficijencija vrata maternice
  • N88.4 Hipertrofično izduženje vrata maternice
  • N88.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice
  • N88.9 Neupalni poremećaj vrata maternice, nespecificiran
 • N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice
  • N89.0 Blaga (laka) vaginalna displazija
  • N89.1 Umjerena vaginalna displazija
  • N89.2 Teška vaginalna displazija, nesvrstana drugamo
  • N89.3 Displazija vagine, nespecificirana
  • N89.4 Leukoplakija vagine
  • N89.5 Striktura i atrezija vagine
  • N89.6 Himenski prsten, čvrst
  • N89.7 Hematokolpos (haematocolpos)
  • N89.8 Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice
  • N89.9 Neupalni poremećaj rodnice, nespecificiran
 • N90 Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i međice)
  • N90.0 Blaga (laka vulvarna displazija)
  • N90.1 Umjerena vulvarna displazija
  • N90.2 Teška vulvarna displazija, nespecificirana drugdje
  • N90.3 Displazija vulve, nespecificirana
  • N90.4 Leukoplakija vulve
  • N90.5 Atrofija vulve
  • N90.6 Hipertrofija vulve
  • N90.7 Vulvarna cista
  • N90.8 Drugi nespecificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma
  • N90.9 Neupalni poremećaj vulve i perineuma,nespecificiran
 • N91 Izostala, oskudna i rijetka menstruacija
  • N91.0 Primarna amenoreja
  • N91.1 Sekundarna amenoreja
  • N91.2 Amenoreja, nespecificirana
  • N91.3 Primarna oligomenoreja
  • N91.4 Sekundarna oligomenoreja
  • N91.5 Oligomenoreja, nespecificirana
 • N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija
  • N92.0 Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom
  • N92.1 Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom
  • N92.2 Prekomjerna menstruacija u pubertetu
  • N92.3 Ovulacijsko krvarenje
  • N92.4 Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze
  • N92.5 Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija
  • N92.6 Neregularna menstruacija, nespecificirana
 • N93 Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje
  • N93.0 Postkoitalno i kontaktno krvarenje
  • N93.8 Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno krvarenje
  • N93.9 Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje, nespecificirano
 • N94 Bol i druga stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom
  • N94.0 Intermenstruacijska bol
  • N94.1 Dispareunija
  • N94.2 Vaginizam
  • N94.3 Sindrom premenstrualne napetosti
  • N94.4 Primarna dismenoreja
  • N94.5 Sekundarna dismenoreja
  • N94.6 Dismenoreja, nespecificirana
  • N94.8 Druga nespecificirana stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom
  • N94.9 Nespecificirano stanje u vezi sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom
 • N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji
  • N95.0 Postmenopauzalno krvarenje
  • N95.1 Menopauzalna i druga ženska klimakterična stanja
  • N95.2 Postmenopauzalni atrofični vaginitis
  • N95.3 Stanja povezana s artificijalnom menopauzom
  • N95.8 Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji
  • N95.9 Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi, nespecificiran
 • N96 Pobačaj, habitualni
  • N96.0 Pobačaj habitualni
 • N97 Neplodnost ženska
  • N97.0 Neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije)
  • N97.1 Neplodnost tubarnog podrijetla
  • N97.2 Neplodnost materničnog podrijetla
  • N97.3 Neplodnost cervikalnog podrijetla
  • N97.4 Neplodnost žene povezana s muškim čimbenicima
  • N97.8 Neplodnost žene drugog podrijetla
  • N97.9 Neplodnost žene, nespecificirana
 • N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom
  • N98.0 Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom
  • N98.1 Hiperstimulacija ovarija
  • N98.2 Komplikacije pri uvođenju oplođenog jajašca nakon oplodnje in vitro
  • N98.3 Komplikacije uvođenja embrija kod prijenosa embrija
  • N98.8 Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom
  • N98.9 Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom, nespecificirana

(N99) - Drugi poremećaji genitourinarnog sustava

[uredi | uredi kod]
 • N99 Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo
  • N99.0 Postoperativno zatajenje bubrega
  • N99.1 Postoperativna striktura uretre
  • N99.2 Postoperativne adhezije rodnice
  • N99.3 Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije
  • N99.4 Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije)
  • N99.5 Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga sustava
  • N99.8 Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava
  • N99.9 Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava, nespecificirani

Eksterni linkovi

[uredi | uredi kod]