Libreto

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Libreto je tekstualni predložak na osnovu kojeg se piše muzičko delo. Najčešće se koristi da označi integralni tekst opere, kada u njega spada i pevani (katkad i govorni) tekst i sve didaskalije, napomene i opisi scena. Libreto za balete je, u osnovi, samo priča kao podložak za kompoziciju i koreografiju. Libreta za većinu opera pisali su libretisti, ali katkad i sami kompozitori, i to često na osnovu postojećih književnih dela (drama, novela, romana).