Lektor

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Lektor (lat. lector-čitalac, čitač, čitatelj, predavač jezika); riječ koja je mijenjala značenje kroz vjekove.

Danas znači - stručnjak koji poboljšava izražavanje u rukopisu za štampanje ili govorenje. Profesija u izdavačkim preduzećima i redakcijama. U antičkom Rimu lektor je obrazovani rob koji gospodarima čita književna i filozofska djela. U srednjem vijeku lektor je učitelj, nastavnik koji ne mora da ima akademski stepen. Na univerzitetima danas lektor je predavač i učitelj živih jezika, rjeđe se upotrebljava novolatinski izraz (lat. lectorium).

U pozorištu, lektor ispravlja i ocenjuje rukopise pre objavljivanja; ispravljač jezikoslovac (lingvist) koji podučava scenske izvođače da u skladu sa stilom pozorišnog komada i karakteristikama jezika kojim je delo pisano (proza, stih, epoha), kao i karakternim, demografskim, sociološkim i drugim osobinama svakog lika, govorno pravilno interpretiraju tekst dela prilikom izvođenja.