Lančana reakcija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Lančana reakcija je niz reakcija gde reaktivni produkt ili među produkt prouzrokuje dalje reakcije. Primeri lančanih reakcija su:

  • Nuklerana fisija, gde se atom u toj reakciji raspada na nekoliko novih atoma, produkta, pritom oslobađajući nove neutrone, sposobne da daljen prouzrokuju fisionu lančanu reakciju sa drugim atomima.
  • Hemijska reakcija, gde je produkt reakcije i sam reaktivan i može da prouzrokuje dalje, slične, reakcije. Na primer, svaki korak lančane reakcije H2 + Cl2 utroši jedan molekul H2 ili Cl2, jedan slobodan radikal H ili Cl proizvodeći jedan molekul HCl i slobodan radikal.
  • Elektronska lavina, gde udar slobodnih elektrona u jakom električnom polju formira nove elektrone koji će prozvesti istu uzastopnu, lančanu, reakciju.