Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka (UNCAT)[1] je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera koji ima za cilj da spreči torturu u svetu. Odredbama te konvencije utvrđena su individualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.[2]

Mapa zemalja ugovornica Konvencije
  potpisana i ratifikovana
  potpisana bez ratifikovanja
  nije potpisana

Prema Konvenciji, države ugovornice se obavezuju da će preduzeti sve zakonske mere da spreče torturu unutar svojih granica (član 2) i da neće proterati ili izručiti drugoj državi osobu za koju se sumnja da bi mogla biti izložena torturi (član 3).

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka je usvojena i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 39/46 od 10. decembra 1984. godine, a stupila je na snagu 26. juna 1987. godine. U čast Konvencije, kao i Povelje Organizacije UN,[3] 26. jun je određen kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture.

Generalna skupština UN je 18. decembra 2002. usvojila Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka (OPCAT) kao važan dodatak Konvenciji, koji je usvojen sa ciljem prevencije torture u ustanovama u kojima se nalaze osobe lišene slobode.

SFRJ je Konvenciju ratifikovala 1991.godine [4] čime je između ostalog prihvatila obavezu da Komitetu protiv torture podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutom napretku u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Konvenciji. Nakon promena oktobra 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima. Državna zajednica Srbija i Crna Gora je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka 2003.godine [5]

Izvori[uredi | uredi kod]

  1. „Tekst Konvencije UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka”. Arhivirano iz originala na datum 2010-10-31. Pristupljeno 2012-01-21. 
  2. „Zvanični tekst Konvencije na sajtu Ujedinjenih nacija”. Arhivirano iz originala na datum 2007-11-09. Pristupljeno 2012-01-21. 
  3. Povelja Organizacije ujedinjenih nacija je potpisana 26. juna 1945. u San Francisku od strane prvobitnih pedeset članica
  4. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9/1991
  5. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003